Bokkenrijders en hun afstammelingen

Terug naar entree
Leonard Vreen uit Beek slaat op de vlucht

  Vele mannen zijn tijdens de perioden van vervolging gevlucht en hebben huis en haard verlaten, en vaak ook hun gezinnen. Voor de autoriteiten was het duidelijk: dat zijn lidmaten van de beruchte bende van dieven en knevelaars die zich met de vlucht hebben 'gesauveerd'. Maar men kan ook zeggen dat de vluchtelingen geen vertrouwen hadden in een rechtsysteem dat alleen maar tot bekentenissen wilde dwingen met een hardhandige aanpak die dikwijls fataal was voor de ondervraagden. En als je dat overleefde dan had je evenveel kans als een concurrent van Stalin tijdens de grote zuivering.
  Anderzijds was vluchten een zware beslissing, want buiten je eigen gemeenschap was je een niemand, het leven buiten je sociale vangnet was op allerlei manieren riskant. Het juridisch systeem van die dagen maakte een groot onderscheid de gevestigde inwoners en de anderen, de zwervers, de vagebonden.

  Maar hoe ging het in de praktijk, dat vluchten? Een paniekreactie als je begreep dat het gerecht je binnenkort zal komen ophalen, een hemd en een brood in een doek meenemen en lopen maar? Iedereen heeft wel peettante of zuster die twee of drie dorpen verder woont, als oplossing voor de korte termijn.
  Leonard Vreen uit Beek bereidde zijn vertrek voor en verkocht al zijn roerende goederen. En ondanks gebrek aan vertrouwen in de rechtstaat, nam hij zelf maatregelen om het recht van een ander veilig te stellen. Wat gebeurt er?
  Hij heeft een paar jaar voor zijn vlucht een som geld geleend van een rijke weduwe, maar kennelijk was dat onderhands gegaan en niet bij een notaris vastgelegd. Daardoor is er een risico dat bij gerechtelijke confiscatie van Leonards goederen de weduwe Francken haar geld niet zou krijgen. De vordering staat wel op schrift.

   
  Leonard stelde een verklaring op dat hij 'aengesien ik .. geen huijshouden te Beek meer hebbende van wille ben eenigen tijdt te Luijck of elders volgens mijn welbehaagen woonen' zijn broer Willem, pastoor te Houthem machtigt al zijn zaken af te wikkelen.
   
  De schuldbekentenis werd door de pastoor bij Notaris Stijnen vastgelegd. En daarvoor hoeft Leonard niet over te komen uit Luik, of waar hij dan ook verbleven mag hebben. Later regelde broer Willem de terugkoop van de landerijen die inderdaad door het Gerecht in beslag waren genomen.

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER