DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Uikhoven

Entree                Varia                Uikhoven

Verklaring van de portier van kasteel Geulle 16 dec. 1763
BHIC Den Bosch Raad van Brabant 545

 


Ik onderteeckene portier van het Graeffelijck huijs van Geulle certificeere, dat all daegen de poorte van den Bascoursliete tusschen seven en acht uijren, dat alsdan de Sleutels overgeve aen den Heer Capellaen om te slieten de opperste of tweede poorte.
En dat Paulus Janssen nieverants anders gelogeert tusschen den 22. en 23. van october 1763 dan in den Rijdt stal bij sijne peerden, mits nog met hem gesprooken hebbe tusschen acht en negen uuren wanneer hij ginck naer den Peerdtstal.
En dewijl het redelijck is de waerheijd te seggen, soo hebbe dese niet kunnen weijgeren, maar ben gereet deselve met Eede te confirmeeren.
Actum Geulle den 16. December 1763

(was geteekent en gehandmerkt als volgt)
Dit is het hand + merk van Joannes Lemmens, portier van het adelijck huijs van Geulle, bekennende niet te konnen schrijven, J. Notermans Capellaen.
Per Copiam
Hubert Nolens scabinus loco Secr.
Gecollat. & geauth. binnen
Maestricht den 9 Januarij 1764


 -

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER