DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Uikhoven

Entree                Varia                Uikhoven

Nader verhoor van Paulus Janssen 14 december 1763
• BHIC Den Bosch • Raad van Brabant 545 •

 


Op heden den 14. December 1763 is ingevolge huijdig decreet voor ons ondergess. Gedeputeerden uijt den Geregte der Heerlijkheijd Geul gecompareert den Gedetineerde Paulus Janssen. Denwelcke naeders gehoort en nogmaels duijdelijck voorgelesen hebbende de articulen interrogatoir van wegens den Heer Crimineelen officier op den 26 November 1763 overgegeven, als mede des Gedtineerdens Responsiven eodem dato daarop gedaan, heeft verclaert in allen deelen als met de waerheijd overeen komende bij desselfs gedaene responsiven te persisteeren.
Voegende alleen daarbij, dat hij gedetineerde op den 9. art. van dien verclaert hebbende dat hij daegs te vooren in passant tot Uijkhoven geweest was, hij daar door verstaen heeft den agter middag wanneer sijne suster Marie Janssens s'nagts daerop volgende is weggekoem.

En verders aen den gedetineerde voor gehouden hebbende de Responsiven en bijsonderlijck den 8 art. op de Interrogatorien van wegens den Heer Drossard des Graafschaps Reckheim, aldaer ter rolle van den 5 deses geëxhibeert, waar bij verklaert word, dat hij gedetineerde bij de ontvoeringe van voorss. Maria Janssen s'nagts tusschen den 22 en 23 october laestleden tot Uikhoven voorgevallen, handdadig soude geweest sijn en hem gedetineerde gekent souden hebben. Het welck den Gedetineerde absolut ontkent en daar bij niet present geweest te zijn, om reden bij desselfs voorss. responsiven breders aengehaalt.

(onderstont) Prælectis persistit en heeft dese met een kruijsje onderteekent
(was gehandmerkt) Dit is de hand + merk van Paulus Janssen verclaerende niet te konnen schrijven
(onderstont) Nobis præsentibus
(was getekent) J.H. Eickholtz scabinus, Hub. Nolens Scabinus
Per Copiam
Hubert Nolens scabinus loco Secr.
Gecollat. & geauth. binnen
Maestricht den 27 Januarij 1764


 -

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER