Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHameckers


Stuiverjan, van Overhoven Sittard, gearresteerd 1743

  • Jan HAMECKERS
Jan Haemeckers, genaamd Stuiverjan woont in Overhoven onder Sittard, maar aangezien daar twee of drie mannen deze naam dragen, is zijn afkomst, eventueel huwelijk en familie niet duidelijk, evenmin als zijn kostwinning en welstand.
Jan wordt door Bernard Beckx 6 nov. 1743 genoemd als één (van de honderd) leden van de bende
die deze kent.
Voogd J.H. Grein van Born/Sittard vraagt inlichtingen in een brief d.d. 31 dec. 1743 aan de drossaard van het Ambt Montfoort en schrijft dat Jan één van de 'von mir würcklich in arrest genohmene' is. In een brief van 3 febr. 1744 vraagt Grein, kennelijk in opdracht van de Hofrat van Gulik, om protocollen met formele bewijskracht, biedt zelfs aan voor het overschrijven te betalen als dat te duur is voor die van Montfort.
Het verdere verloop van de procedure is niet bekend, maar aannemelijk is dat het niet tot een veroordeling is gekomen omdat de bewijsmiddelen niet voldeden aan de eisen van de Gulikse strafrechtprocedure.
Sleinada schrijft daarover (p.18): '.... hadden de Guylikers uit het ambt Sittard ook eenige gevangenen naer Guylik opgebrogt, maer die in de hegtenisse niet stierven waeren de gelukkigste: dewyl zy toen ter tyd een goeden Exculpator hadden en bovendien de Rechters niet bloedgierig waeren, .... en diensvolgens nae een onderzoek der zake won den Exculpator het proces, en men liet de gevangenen leevende naer huijs gaen.'
ZIE VERDER:

— LIT. - R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg', Deel III (2020) p. 24, 43/4, 56, 246.

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER