DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


kop

PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken               VonnissenDecreet tot ontslag uit detentie voor Gerard Schurgers 29 juni 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168
  Vonnis geld gl. f 12,-


                In saake

                den Weledele Gestrenge Heer
                en mr. J.G. Farjon Lt.-Hoog-
                drossard deses lands nomine
                officij informant en claeger
                  tegens          
                Gerhard Schurgers


Visis actis Scheepenen der vrijheijd ende hooftbanck Heerle, relaxeeren den gedetineerden uijt sijne detentie onder de adstrictie bij het requeste opgestaen, overgegeeven, gedaen namentlijck onder de cautie dat den gedetineerden sich toties qouties des gerequireert sijnde te sullen sisteeren.
  Actum in Judicio Extraordinario op den landshuijze van Valckenborg den 29 juni 1773#
coram de scheepenen v. Craen Swildens, Pelt, Wintgens et Nijssen

                Ter Ordonantie
                  L.G. Pelt
                hab.  abs. scabi

In Instanti gepronuntieert parthijen present

   

  Eodem Compareerde Johannis Dools swaager van Schurgers den welcken voldoend aan den
inhoudt van voornoemt vonnis verklaarde ten dien eijnde te verbinden ende te verobligeeren alle sijne hebbende en toecoomende goederen tot Spaubeek sijn woonplaetse als elders geleegen, om in cas van Contraventie aen voormelt vonnis, alles noodig erhael daaraan te konnen worden genoomen, met consent ad realisardum waar noodig en comstitutie ut moris.
Actum valckenborg d 29 juni 1773
en beneffens ons ondergeschreven Scheepen vermits schrijven onervaeren gehandmerkt

Dit is het + merk van Johannis Dools
 
                         Noobis presentibus      
                         C. Swildens      
                         L.G. Pelt      
                         N. Neijssen.      


Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER