DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken             In de gevangenis            Dossier Heusschen c.a.

PROCESSTUKKEN

Beschikking in de zaak Heusschen, Drummen, Sporken, Haesen en Ramaekers
10 dec1773 RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8168 


Voor Lectuur
en Dispositie 48
Advijs Gelder - 50
Copij en Reg.. - 4
Verbaelen...... - 1 - 10
Bode.............. - 1 - ..
.......................----------
.................... 104 - 10Vonnis Dispositie
 In saeke
den WelEd. Gestr. Hr.
J.G. Farjon Lt. Drossard
deeses Lands nom. off. Inform.
 Teegens
Frans  Willem Heussen,
Paulus Dremmen, Coen
Sporcken, Joannes Haesen,
en Will. Ramaekers
alias Willem op den Camp
alle gegijseldens en gedetin.
op den Lands Huijse van
Valkenborg


Visis actis ende geleth waerop eenigsints te letten stonde ofte konde moveeren Scheepenen van 't Hooge Gerechte der Stadt en Vrijheijdt Valkenborg ter manisse van den WelEd. Hr. Lt. Voogdt met assumptie van twee onpartijdige Rechtsgeleerdens,
Rechtdoende, Verclaeren in het versoek van scherper examen van weegens den Hr. Informant tot laste van de Gedetineerdens in dato den 7 December 1773 ter volle gedaen niet te kunnen werden.
En alhoewel deselve Gedetineerdens wel en te rechte geapprehendeert en in Detentie gestelt sijn, soo is't nochtans dat Scheepenen van't Hooge Gerechte voornoemt om Reedenen Haer daer toe moveerende de voornoemde vijf Gedetineerdens uijt hunne Detentie ontslaen, mits dat deselve Gedetineerdens alvoorens sullen hebben te stellen cautie de se sistendo toties quoties sub Poena confessi et convicti, daer toe verobligeerende hun persoon en goederen, waer geleegen of vindtbaer sijn  en stipulatie doende in handen van d'Hr. Lt. Voogdt ofte d'Her. presideerende,
Condemneerende niet te min de Gedetineerdens in de Costen en misen van Justitie ter onser taxatie en moderatie
Actum in Judicio Extraordinario den 10 Dec. 1773
Coram Domini vCraen, Wateler, Pelt, VdHeuvel en WilmaerTer Ordonnantie
P.VandenHeuvel
Secr.


Pronuntiatum aen de vijf Gedetineerdens in Instantie ten overstaen van d'Heeren Scheepenen en present den Advocaet van den Hr. Dross. en hebben voornoemde Gedetineerdens ingevolge bovenstaende dispositijf stipulatie gedaen in handen van d'Hr President vCraen en vervolgens de gerequireerde acte van Cautie ten overstaen van voorn. Heeren Scheepenen door mij servatis servandis gedepecheerdtIta Testor
P.VandenHeuvel
Secr.Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER