DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken             In de gevangenis            Dossier Stahr

PROCESSTUKKEN

Ontslag uit detentie voor Peter Stahr 16 april 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1175 

In Saake

Den Weleedle Gestrenge Heer en
Mr. J.G. Farjon Lieut. Drossard
deeses Landts nom. off. Claager
......Tegens
Peter Starren Gedetineerde op
den Landthuijse van Valckenborgh
Beclagde
Visis actis, ende Geleth waarop eenigsints te letten stonde ofte konde moveeren, Scheepenen der vrijheijd ende Hooftbancke Heerle ter manisse van den Heere Presideerende
Regt doende
ontslaen den gedetineerde en beclaegde bij provisie uijt sijne detentie, nochtans in cas noodig, dat denselven sich wederom sal moeten sisteeren.
Actum in Judicio Extraordinario binnen Valkenborg, den sesden meij 1773
Coram de Schepenen V.Craan, Swildens, Pelt, VCotzhuijsen, Wintgens, Landman en Nijssen

Ter Ordonnantie
J.B.VCotzhuijsen
Secretaris


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER