DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken             In de gevangenis            Dossier Damoiseaux

PROCESSTUKKEN

Beslissing Gerecht Valkenburg in zake Pastoor M. Damoiseaux 23 nov. 1775
RHCL Maastricht ––•••–– LvO 8169 

In Saake

Den Wel Eedel Gestrenge Heer en Mr.
W.D. Vignon Luitenant Hoogdrossard
deses Lands van Valckenborg
nomine officij informant en arrestant
..........Tegens
D'Heer M.Damoisseau
Pastor van Ouden Valckenborg
gearresteerden en gegijselde
VISIS ACTIS etc. en signanter de schriftuure van Belang door den heer arrestant in dato den eersten junij laestleeden Ter Crimineele Rolle geëxhibeert, Scheepenen van den Hoogen Gerechte der Stadt en Vrijheijd van Valckenborg ter manisse van den Wel Eedele Heer Luitenant-Voogd, naer ingenomen advijs van twee onpartijdige Rechtgeleerden, accodeeren aen den gearresteerde des selfs versoeck bij Requeste in dato den vierde januarij deses jaers geExhibeert gedaen, en verclaeren diens volgens de saeke tusschen den Heer arrestant en den gearresteerde voor desen Hove ventileerende, composibel.
Actum in judicio ordinario binnen Valckenborg desen 23 novembris 1775
Coram omnibus dempto van van Gendt
(onderstondt) ter ordonnantie
(was geteekent) P van den Heuvel Secretaris
(lagerstont) Pronuntiatum den 26 dito partibus Litatis et present. per procuratoresColl. et auth. falcob.
Hac 26 novembr. 1775

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER