DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken             In de gevangenis            Dossier Damoiseaux

PROCESSTUKKEN

Beslissing Gerecht Valkenburg in zake Pastoor M. Damoiseaux 23 nov. 1775
RHCL Maastricht ––•••–– LvO 8169 

  In Saeke
Den WelEdel Gestrenge Heer
Luitenant Hoogdrossard
deeses Lands
nomine officii Informant
..........Tegens
D'Heer M. Damoiseaux
Pastoor van OudenValkenburg
Gegijselde
VISIS ACTIS signanter op't belang van wegens den Heer Informant ter Rolle van den 1, Januarij 1775 geëxhibeert alle onder behoorlijken inventaris aen ons gefourneerdt, Scheepenen van het Hooge Gerechte der Stadt en Vrijheijd Valkenborg ter manisse van den Wel Edel Gestrenge Heer Luitenant-Voogd  voor en al eer in Saeke te disponeeren Lasten aen den Heer Informant de probatoire stukken bij voorschreven belang aengehaeldt en wes verder den Heer Informant soude willen voortbrengen de actis te maeken om de selve gesien etc.


Actum in Judicio Extraordinario den 1e Junij 1775
Coram omnibus Demptis VCotshuijsen
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER