DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken             In de gevangenis            Dossier Damoiseaux

PROCESSTUKKEN

Responsieven bij voortzetting verhoor (clausulae concernentes) 24 dec 1774 van Joes Haesen
in zake pastoor Damoiseaux ----- RHCL Maastricht ––– LvO 8169
Extract uijt de personeele
responsieven
..........gedaen
door Joannes Haesen gedetineerde
..........Ter instantie
van den WelEedel Gestr. Heer
Lt. Hoog drossard deses Lants
nomine officii informant


Continuatie van verhooringe
Saturdag den 24. decembris 1774
(Clausulæ Concernentes)


is gesisteert den gedetineerden Joannes Haesen, den welcken aengemaent sijnde de waerheijd gestant te doen, en
Ex officio gevraegt sijnde welcke persoon bij hun gedetineerden geweest is, den nacht dat de vijf gerigde van van het Ritterbeeck de doodt was aengesegt.
Verclaert dat den selven nagt een seeker persoon met een lamp in de hand, twee mael bij hun gekoomen is, en soo hij naederhand vernoomen heeft, is't den Pastoor van Oud Valckenborg, dewelcke tot hun seijde dat hij bij hun quam om hun van wegens de misdaedigers vergiffenisse te bidden, dat sij hun herroepen hadde.
Dat die persoon langen tijd met Paulus Drummen gesproocken heeft.

Coll. et auth.falcob.
hac 27 julij 1775
..........Per Extractum
..........PVandenHeuvel
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER