DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            In de gevangenis

PROCESSTUKKEN

Uitspraak in de zaak Matthijs Queisen, Valkenburg 6 aug. 1774
RHCL Maastricht          LvO 8169


In Saeke
Den Wel Edel Gestrenge Heer en Meester
Luitenant-Hoog Drossard deses Lands
nomine officij Clager
..........Teegens
Matthijs Queijsen Gegijselde
en Beclaegde

Visis actis ende Geleth waer op eenigssints te letten stonde ofte conde moveeren Scheepenen van het Hoge Gerechte der Stadt en Vrijheijdt Valkenburg ter manisse van den Wel Edel Gestrenge Heer Luitenant Voogd
ontslaen den Gedetineerde Matthijs Quijsen uijt sijne gijselinge met interdictie aen den selven om soo lange tijdt als er Crimineele op den Landshuijse in Detentie sijn op het selve Landshuijs te Comen
met Condemnatie van den Gegijselde in de costen ten deesen gereesen ter onser taxatie en moderatie
Actum in Judicio Extraordinario den 6. Augusti
coram Domini VCraen Wateler Wijntgens Vd Heuvel en Wilmar
Ter Ordonnantie
P.VandenHeuvel
Secretaris

Pronutiatum in Instanti present de Heer Advocat d'office


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER