DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            De zaak Stahr

Goedkeuring arrestatie Pieter Stahr 16 april 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1175Gelet op den inhoude deeser Requeste, Schepenen der vrijheijd en Hoofd Banke Heerlen approbeeren de gedaane apprehensie van Peter Stahr en Fiat verhooringe van den selven over de gemelte articulen.
Actum in Judicio Extraordinario binnen Valkenborg den
16 april 1773

Aan d'Eedele Eerentfeste Heeren Vice Schouth en Schepenen der vrijheid ende hooftbanke Heerlen

 Remonstreert met verschuld. respect den Wel Eed. Gestr, heer J.G. Farjon Lt.-Hoog Drossard deeses lands hoe dat hij in apprehensie heeft genoomen en verscheijdene befaemde booswichten in detentie op den landshuijs tot Valckenborg doen stellen.
Bij dewelke tot meerder securiteijt en bewaaringe desselfs heer Patroon met seekere Pieter Stahr mede geaccordeert voor een schelling daags en der... Cost om aldaar op den Landshuijse te blijven, en den Cijpier in de bewaaringe derselve te assisteeren. Dat deesen egter heeft kunnen goedvinden sonder ordre hoegenaamt desen sijnen geconfieerden en aangenoomen post te verlaaten.
Inmiddels welcken tijd vier dier befaemde gauwdieven het middel hebben gevonden om sig met de vlugt te salveeren en uijt te breeken.
Waardoor verscheijdene persumptieus voort koomende dat niet alleen door deese verlaatinge van Pieter Stahr maar ook door comptie ofte andersints dit ongeluk gebeurt is.
Waaromtrent den heer suppliant van gedagten is hij na behoorente informeeren en gemelden Peter Condigne over desselfs verkeerde manieren van handelen te doen straffen.
Ten welken eijnde denselven op de Landshuijse in stricte detentie ie worden gestelt.
Reedenen waarom den heer suppliant tot Uwe Eerentfeste wendende met versoek dat de gemelde apprehensie mag worden geapprobeert, en over artikelen tot desselfs laste te exhibeeren gehoort.


T'Welk Doende
JG Pelt

EMAIL

naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER