DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


bok

PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Heusschen c.a.

Acte van Cautie door Frans Willem Heusschen c.s.
10 dec1773 • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8168Ten overstaen van de ondergechreven Scheepenen van 't Hoge Geregte der Stadt en Vrijheijd Valkenburg compareerde op heeden den 10 Dec. 1773 Frans Willem Heusschen, Coen Sporken, Joannes Haesen, Willem Ramakers en Paulus Dremmen alle inwoonders van 't Rittersbeek resssort der Hooft Banke Climmen, ons te kennen geevende hoe dat sij ter voldoeninge van 't vonnis op heeden gepronutieerdt tusschen den Wel Edel Gestrenge Heer J.G. Farjon Lt.-Drossardt deeses Lands nomine officii  Informant ter eenre en de comparanten als gegijseldens en gedetineerdens ten andere, verclaeren te vercautioneeren en te verobligeeren haer persoon en goederen waer vindtbaer en geleegen consenteerende ten dien eijnde  in de realisatie deses metConstitutie ut mores ac styli en hebben de voornoemde comparanten de stipulatie de se sistendo toties quoties sub poena confessi et convicti in handen van d' heer presideerende  gepræsteerdt.
Aldus gepasseert en gestipuleedt op dag en dato ut supra, ten dien eijnde door de voornoemde comparanten onderteekendt

franswelm heussen
willem Ramakers
merk + van
Joannes Haesens
merk + van
Coen Sporken
merk + van
Paul. Dremmen
Nobis præsentibus attestamur
J.Theod.VCraen
J.Wateler
A. Wilmar
P.VandenHeuvel
L.G. Pelt
EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER