DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vragen voor het scherper examen van Nicolaas Lahaije
Gulpen 29 aug. 1776 • RHCL Maastricht • LvO 8707
Articulen interrogatoir
in Cas van scherper examen
....Voor
D'Heer de Swart nomine
officii informant
....Tegens
Nicolaes la Haije
gedetineerden


UEd. Eerentfeste worden gebeeden van
den gedetineerden in Cas van scherper examen
over de naervolgende articulen te interrogeeren
en desselfs responsiven in geschrifte te
redigeeren quo facto Copie, om etc.

...........Art. 1°
Of den gedetineerde gehoort onder de alomme
bekende gaudieven

In Cas van jae te vraegen, t'zeedert
wanneer in die bende gekoomen, door wien
ter wat plaetse en op wat wijle daer
toe geëngageerd is geworden

...........Art. 2do
Of den gedetineerden diefstallen, huijsbraeken, of
andere Euveldaeden begaan, of wel daar bij
geassisteert heeft.

In Cas van jaa te vraegen, welcke diefstallen
silke in het gemeen sijn.

..........Art. 3tio
Te vraegen in het generael de ...
.. die onder de bende gehooren met desig-
natie van hunne respective naemen, woon...
en met wie getrouwt

..........Art.4to
Te vragen hoe en op wat wijle soo bij
alle andere Complicen, hun aen diefstallen
pligtig gemaakt, waar bijeen gekoomen, en
wat wegh genoomen hebben, soo in het uijt-
gaan als in het retourneren.

..........Art. 5to
Te vragen bij welke diefstallen en verdere
Euveldaeden of delicten de Complicen in het
generael genoemt respective geassisteert en
hun pligtig gemaakt, wat deese gedaen
en hoeveel voor hun aendeel genooten
hebben, en waar mee gewapent sijn geweest

..........Art. 6°
Te vraegen of den den gewoonelijken Eedt bij de
bende gebruijkeijk, uitgeswooren heeft, waar
sulx geschied, door wien daertoe aengesprooken
en welke daar aen of present geweest sijn

..........Art. 7mo
Te vraegen of hem kennelijk is, wat eijnde
of insigte die van de bende gehad hebben
en wanneer sulx ten uijtvoer soude gebragt
sijn.

..........Art. 8°
Te vraegen of hem kennelijk sijn de naemen
der hoofden of Officieren welke de bende
Commandeerden

.....Cetra Suppleant Domini Auditores
.....in en op allesImploreerende
C.L. De Limpens
1776
Naar boven


EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER