DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

Vragen voor scherp examen Joannes Steins 2 april 1773
Rijckheyt Heerlen – Schepenbank Heerlen 1168

 
 
 


Interrogatorien
  Voor
Den WelEed. Gestr. heer J.G. Farjon
Lt. Hoog Drossard deeses Lands
nomine officij Informant
  Omme
bij scherper examen te verhooren
Johannes Steijns gedetineerde
op den Landshuijse tot Valkenborg


 


UWEd. Eerentfeste worden versoght om den gedetin. Johannes Steijns bij scherper examen te verhooren over de naervolgende artikelen en desselfs responsiven in geschrifte te redigeeren quo facto aan den heer Informant copije omme etc.
  1
Of niet waar ende waaragtig is dat hij gedetin. geassisteert heeft en meedeplichtig is aan den diefstalle en huysbraake gebeurt bij den sogenoemden Muijter binnen Heerlen onlangs gebeurt en voorgevallen.
  2
Hoe en op wat maniere sig denzelven heeft toegedraagen en wie daarinne gecoöpereert heeft, allen met naam en toenaamen te noemen en op welke maniere gewaepent
  3
Wie daartoe den aanslag heeft gegeeven, waar de gestoolene vrugten en goederen gebleven zijn, en hoe veel hij gedetineerde voor sijn aandeel geprofiteert heeft.
  4
En verders of hij gedetin. niet plichtig staat aan meer diefstallen en geweldenarigen, alle beneffens desselven omstandigheeden te detailleeren
  5
So als ook de complicen derzelve te denuntiëren en op te geeven

Cæteram suppeat æquissimus Dominus judex auditor in en op alles etc.Implorerende
C.L. De Limpens

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER