DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

Vragen voor het scherp verhoor van Mathijs Crousen, Heerlen 13 juli 1773
Rijckheyt Heerlen ē Schepenbank Heerlen 1168

 
 
 Art. Interrogatoir in
cas van Scherper Examen
..voor
Den Weled. gest. Heer en
mr. W.D. Vignon Lt-Hoog-
Drossard deses Lands nom.
officii informant
..Tegens
Math. Crousen gedetin.


 


UE Agtb. worden gebeden  van den gedetin. in cas van scherper examen over de naarvolgende art. interrogeeren en desselfs responsiven in geschrifte te redigeren quo facto copije omme etc.

...1
Of den gedetin. gehoort onder de alomme bekende bende gauwdieven.
In cas van jaa te vraegen, tzedert wanneer in die bende gekoomen, door wie, ter wat plaetse en op wat wijze daertoe geŽngageert geworden is.

...2
Of huijsbraake, diefstallen of andere euweldaden begaan, of wel daarbij geassisteert heeft.
In cas van jaa te vraagen, welke diefstallen sulke in het generaal geweest sijn.

...3
Te vragen in het generaal te noemen der geene die onder de bende gehooren met designatie van hunne respect. Naamen, woonsteden, en met wie getrouwt.

...4
Te vragen hoe, en op wat wijze, soo hij als andere complicen hun aan die diefstallen pligtig gemaakt; waar bijeen gekomen en wat weg genomen hebben, soo in het uijtgaan als retourneeren.

..5
Te vragen bij welke diefstallen en andere delicten of euweldaaden de complicen in  het generaal genoemt respect. geassisteert, en hun pligtig gemaakt, wat deze gedaan; hoe veel voor hun aandeel genooten hebben; en waer mede gewapent sijn geweest.

..6
Te vragen of den gewoonelijke Eede bij de bende gebruijkelijk uijtgesworen heeft, waar sulks geschied, door wie daartoe aangesprooken, en welke daar aan present sijn geweest.

Cetera suppleant Domini Auditores in en op alles etc.Implorerende
C.L. De Limpens
1774

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER