DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

Interrogatoriën bij scherp examen van Peter Gerrits • 2 augustus 1773
• Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168 •

 
 
 


Interrogatoriën
..........Voor
Den heer Lt.-Hoog Drossard
Deeses Lands Nomine officii
informant
..........Omme
Bij scherper examen te verhoeren
Peter Geerits gedetineerde op den
Landshuijse van Valckenborgh


 


UWe Eerentfeste Worden Versogt Den bovengenoemde
gedetineerde Onder Scherper examen te verhoeren
over de Naarvolgende articulen, en zijne responsiven
in geschrifte te redigeeren, quo facto Copije omme etc.


..........1.
Of hij gedetineerde niet gehoort aan de bende gauwdieven
en niet pligtig staat aan verschijde huijsbraeken en
diefstallen

..........2.
En aan welke

..........3.
Als meede uijtgeswooren heeft den Eed bij hunne
bende gebruijkelijck; waer en waerinne bestond.

..........4.
En sinantelijck in het Panhuijs tot Wijnandsraade.

..........5.
Item in den herberge op den Eschen

..........6.
Item aan het Tentamen tot Roedorp

..........7.
Soo als ook bij den Pastoor tot Hunshoeven

..........8.
En bij de juffrouw Stijntjes op Haevert

..........9.
Wie daer bij geassisteert hebben, hoe gewaepent
en de omstandigheeden waeren, soo als ook wat
hij gedetineerde ijder van gemelde diefstallen voor
sijn aandeel genooten en geprofiteert heeft.

..........10.
Aan welke Diefstallen sij gedetineerdens nog meer
pligtig sijn.


Et Cætera Suppliat æquisimus Dominus judex
auditor In en op alles etc

Implorerende
J.A..Pelt

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER