DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

PROCESSTUKKEN

Proces Lins Schouteten: vragen voor het verhoor onder foltering
RAL LvO 8165


   


Interrogatorien voor Den Lt. HoogDrossard deeses Lands nomine officii Informant omme bij scherper Examen te verhooren Lins Schouteten gedetineerde

 

UWEdelAchtbaare worden versoght den bovengenoemde gedetineerde te verhooren onder scherper Examen over de naevolgende artikelen en desselfs responsiven in geschrifte te redigeeren, quo facto copije omme etc.
1

of niet waar ende waaragtig is, dat hij gedetineerde aan verscheijde huijsbraaken en diefstallen plichtig staat

2
En aan welke
3
En signantelijck of hij gedetineerde niet gecoopereert heeft aan den diefstall begaan bij Martinus Schrooders

4
Bij Ritzen in het Panhuys tot Wijnandsraede

5
Item bij de Juffrouw Steijntjens tot Haevert

6

Wie daarbij geassisteert hebben, hoe gewaepent en de omstandigheeden waarin, soo als ook wat hij gedetineerde uijt ijder voor sijn aandeel getrocken heeft

7

Aan welcke diefstallen den gedetineerde nog meer plichtig en schuldig staat
8

of hij gedetineerde insgelijcken niet heeft uijtgeswoeren den Eed bij hunne bende gebruijkelijck, op welcke plaatze, en waarin bestond

9
of hem gedetineerde niets kennelijck is van den brand tot Valkenburg ontstaan.

Et Cettera Suppleat exquissimus dominus judex auditor In en op alles etc.

 
Implorerende
..........C. L. De Limpens

Naar boven

EMAIL

 

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER