DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

Directoir bij scherp examen van Hendrik Meels, Hoensbroek 13 sept. 1743
RHCL Maastricht   •••   LvO 1779


  Ter Criminele Rolle . . . .
  Den Heer Drossard nomine
  officii Exhibeert tegens den
  beclaegden Henrick Meels
  Directoir bij Scherper
  Examinatie en versoekt dat
  den delve als nu daer op
  werde gehoort servatis
  servandis ende van alles
  acte in forma om etc.

  Exhibitum den
  13 septembris 1743
Directoir bij Scherp Examinatie
..........Ten laste van
Hendrik Meels gedetineerden
ende beclaegdenWaer dat hij beclaegde geholpen heeft aen verscheijde Diefstallen gequalificeert met huijsbraken ende knevelrijen.

Hij moet sijne gesellen ende mededaders noemen ende designeren ieder in besonder


Ook alle sijne complicen van den getendeerden diefstal en huijsbraeck gemeld art. 16. van interrogatoriėn geėxhibeert den 26. augusti 1743


Waer dat hij beclaegden mede heeft geholpen aen den huijsbraek en diefte ten huise van Matthis Hautvast te Grise Grubben, gemeld art. 13. van interrogatorėn.
De omstanden ende complice


Dat hij mede geholpen heeft aan de huijsbraek ende diefsta tot Loverig gemeld art. 20. der voors. interrogatoriėn.

Moet de omstanden ende sijne complice verklaren.


Ad art. 21. der selve interrogatoriėn moet noemen alle sijne medehelpers


Art. 22. der interrogatoriėn moet alle sijne complicen noemen daer aen geholpen hebbende.


Ad art. 23. der selve interrogatoriėn moet sijne complicen nomineren.


Ad art. 24. moet all sijne medehelpers noemen.


Ad art. 25 moet sijne verdere Comlicen bekennen.

10°
Niet waer dat hij mede getenteert aende huijsbraek van de pastorie tot Simpelveld.

So jae, sijnen medegesellen die daer bij sijn geweest.

11°
Dat hij medepligtig is aen verscheijde berovingen van Kercken met inbraek

Moet alle sijne Complicen nomineren.

12°
Ad art. 26. der voors. interrogatoriėn moet verders bekenden die andere sijne mededaders etc.

13°
Waer dat hij mede heeft gecoöpereert aen de berovinge der Kercke van Marienberg.
Moet sijne complicen bekennen etc.


Mits welke ——
Naar boven

EMAIL

 

 

 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER