DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor

PROCESSTUKKEN

Nader verhoor Willem Opdekamp op 20 feb. 1775 (laatste kans om te bekennen)
  •  RHCL Thorn 1215  •Extraordinaris gehouden heeden
den 22 februarij 1775 ten
overstaen van de saementlijke
schepenen  Exceptis Honig
en Hulskens


Den Eerenfesten Heere de Borman Meijer deses Landts Thorn officij nomine bij absentie van den procureur fiscael, Cleger tegens Wilm Op den Kamp gedetineerden, beclaeghden ende gedaaghden Exhibeert schriftuijre van Acceptatie met naedere clachte en conclusie, versoekt dat den gedetineerden voorschreven daerover persoonlijck magte worden verhoort

Audiatur

Compareerde in Alto Extraorinario Criminalis judicio Wilm Op den Kamp, gedetineerden, beclaeghden ende gedaeghden, ende heeft op de geëhibeerde naerdere clachte geandtwordt als volght

Deponeert valsch en onwaer te sijn, niet tegenstaende aen den gedetineerden de Responsiven van den geëxecuteerden Joannes Raemaekers de dato den 17 augusti 1774 alhier in judicio sijn voorgelesen, dat hij eenigen honing aen Joannes Raemaekers ten fine van verkoop heeft gebracht.

Deponeert absolute onder de bende gaudieven in dese naebuijrige landen bekent, geensints te gehooren.

Deponeert verders dat de depositiën gedaen door Joannes Raemaekers ende Marten Mulckens tot laste van hem gedetineerde wegens begaene diefstallen tot Rothem, Limbricht ende bij Walraeven in den Maesbaemt ende aldaer gedaene inbraeken, in sich te sijn maer wischtie waschkens??, ende dat dit alles valsch en geloogen is ende dat dat schelmen sijn die sulx geseijdt hebben.

Prælectis persistit et signavit

+

merck van Wilm Op de Kamp
niet konnende schrijvenNaar boven


EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER