DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenEerste verhoor

© Maaike van
       Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van
       Eekelen

Eerste verhoor Willem Adriaens, Valkenburg 25 juli 1774
RHCL Maastricht • LvO 8168

© Maaike van
       Eekelen

Personneele Responsiven
gedaen
     Ter instantie

van den Wel Ed. Gestr. Heer
en Mr. W.D. Vignon
Lt.-Hoog Drossard deeses
Lands Nom. officij informant
          door

Willem Adriaens gedetin.
          over

D'articulen interrogatoir
heeden ter Rolle geëxhibeerd
Luna den 25 Julij 1774

  Is van wegens den Heer Informant voornoemt gesisteerd den gedetineerden Willem Adriaens. Den welcken aangemaand sijnde de waarheid gestand te doen en gevraagt sijnde over voorschreve articulen, geandwoord heeft wes volgende op

Art.1
  Oud te sijn twee en veertig jaaren, gebooren te Nagelbeek onder de Bank Schinnen, dog thans woonende tot Aalbeek onder de Bank Climmen, aldaar seedert sestien jaaren gewoond hebbende, sijnde getrouwd met Geertruijd La Haye, hebbende acht kinderen, van costwinninge eenen leijdendecker.

Art.2
  Expedivitse presedente

Art.3
  Segt Matthijs Boormans in het geheel niet te kennen, dog segt Dirk Debits en Lins Schouteten seer wel te kennen, en wel sulxs Dirk Debits reeds over twintig jaaren, en Lins Schouteten over sestien jaaren gekend te hebben.

Art.4
  Verklaard noijt vijandschap met voorsz. personen gehad te hebben.

Art.5
  Segt daar af niet te weeten, dog wel te weten datter gevangen en gehangen sijn hier omstreeks.

Art.6
  Expedivitse precedente vermits daar af niet weet.

Art.7
  Verclaard geen Litmaat van voorn. Bende te sijn.

Art.8
Verklaard noijt bij Diefstallen geassisterd te hebben.

  En ex officio aan denselven gevraagt sijnde waarom hij gedetineerde sig voorleeden jaar geabsenteerd hadde, heeft geandwoord sulxs gedaan te hebben door inductie van desselve vrienden.
  Het geene aan den gedetineerde nog duijdelijk voorgeleesen sijnde heeft verclaard daar bij te persisteeren ten eijnde deesen onderteekend

Wilm Adrijans

Nobis presentibus
J. Theod. VCraen
A. Wilmar
J.L. Wintgens© Maaike van
       Eekelen

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER