DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Verwijzing zaak Schrijvers naar ordinaire procedure
Concept? Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168
In Saake
Den welEedelen Gestrengen Heer en
Mr. A.J. Farjon Lt. HoogDrossard
des lands van Valkenborg
nom. officii suppliant
  Tegens
Piter Schrijvers ingesetene van
den dorpe van Heerlen
Visis actis en geleth waerop te letten stonde en konde meveeren, Schepenen der Vrijeijd ende Hoofdbanke Heerlen ter manisse van d'heer Lt. Schout naar ingenoomen advijs van een onpartijdig regtsgeleerde, ontseggen aan de heer suppliant de versogde apprehensie van den persoon van Pieter Schrijvers, den heere suppliant nogtans in't geheel om modo ordinario tegens gemelden Piere Schrijvers te procedeeren bij overgeevinge van ordinario Clagt en Conclusie en voorts als nae regten en reglementen gebruijkelijk is.
Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER