DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Inventaris van de goederen van Nicolaas de Lahaije, Gulpen 14 apr. 1776
(Datum waarschijnlijk vergissing, moet zijn 14 mei)
RHCL Maastricht Landen van Overmaze 8707

Inventaris
Der Meubillaire Effecten
Van Nicolaes La Haije alias
den Stomp gedetineerden
..........En Zulx
Conform decreet in dato heeden
den 14 April 1776 gegeven
bij Heeren Scheepenen van
Gulpen... Coram Dns. Deput. van Craen et
...Bausch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9. Tinne Schotelen
8. Telleuren
9. Tinne Leepels
Een Teepot van Tin
Eenen kooperen Teeketel
Drie isere keetels
Twee steene kanne met Tinne Dexsels
twee Hang Lampen
twee steene kanne
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
11 Isere Vorschetten
Eene kette en hack Isen, schuijmleepels
Voule Meijd, en een strijck Eijsen
Een Boterpotje
Een koopere Dexel en een s...vat
Eene koopere Pan
Een kleijne koeckepan
Een schapraij
Een grote Leun Stoel met Tafel
Vier stoelen en eene Banck
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
Den Werckstoel met sijn Toebehoor
twee Grote stucken Lapleer 19 ......
Een rindtel 6 Ponds
Een Waterteutje
twee en Veertig Lesten voor Schoene
Eene Vuijr Schap
Een Vuijr Eijsen en eene kette
.......In de kamer
Eene Boter stang
Een schaap
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
Eene Bethstatt, ald meede oock eene
in de keucke
Ene Tafel
Eene Kist
Eene halfve Ton zijnde voor ....
Eene Spoel en eenen Kagel
9 Platteelen
Een lepel
Eenen Bundel met papiere, dewelcke
in mijne handen is
Eene Schup, Saag en Hakbredt
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
Eene grote Tin
Eene kleene Dito
Eene Baar en eenen Schotel Eerdegoed
Eene Peers voor wat te maecken
Eene quantiteijt haar zijnde 15
twee en twintig corve met bije
NB twee zijn van Peerboom in de Roon
Een Rind
Een Schortevel
Eenen Mispelboomen stock

Aldus geinventariseert binnen
Gulpen datum ut SupraNobis presentibus

J. Theod.VCraen
J.A. Bausch
J.R. van Craen Secret.
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER