DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskosten


Kosten advocaat en procureur in het proces tegen Lins Schouteten
(periode 18 juni - 19 juli 1773) ••• Nationaal Archief 's Gravenhage ••• ASG 5871

© Maaike van Eekelen
© Maaike van Eekelen


In Saake Laurens Schouteten
gedetineert op den Landhuis tot
Valkenborg


Eerstelijck comt aen den advocaet voor recapitulatie en examinatie der accusatiëns en probatoire stucken tot laste den delinquentƒ  4 – ,, – ,,


En alsoo deselve convinciant genoeg bevonden wierden comt aen denselven voor het doen der apprehensie met speciale vacatie ten dien eijnde
10 – ,, – ,,


Voor perde huur
2 – ,, – ,,


Procureur voor sijne assistentie
5 – ,, – ,,


Aen den advocaet voor Confectie van Requeste om te hebben approbatie
4 – ,, – ,,


Procureur voor hetselve afgehaelt gecopiëert en ter tekeninge gebragt te hebben
1 – 10 – ,,


Aen denselven voor presentatie aen den Gerechte van Climmen
1 – ,, – ,,


Advocaet pro arrhá
8 – ,, – ,,


Procureur pro arrhá
4 – ,, – ,,


En alsoo deese saake als Crimineel was gerenvoyeert geworden naer gerechte van Valkenborg ten eijnde van verdere instructie, soo comt aen den advocaet voor confectie van interrogatoriën
4 – ,, – ,,


Procureur voor deselve afgehaeld, gecopiëert en ter tekeninge gebragt te hebben
1 – 10 – ,,


Aen denselven voor exhibitie
1 – ,, – ,,


Advocaet voor assistentie bij de eerste verhooringe
2 – ,, – ,,


Aen denselven voor gehouden Conferentie met den Luitenant-Drossard
3 – ,, – ,,


Item comt aen den Libellant voor Confectie van artikelen van Confrontatie
5 – ,, – ,,


Procureur voor deselve afgehaeld, gecopiëerd en ter tekeninge gebragt te hebben
1 – 10 – ,,


Denselven voor exhibitie
1 – ,, – ,,


Advocaet voor assistentie bij de confrontatie
2 – ,, – ,,


Denselven voor examinatie der Responsiven en gehoudene Conferentie met den Luitenant-Drossard
3 – ,, – ,,


En alsoo daeruit bleek dat den gedetineerde bij sijne ontkenninge bleef persisteren, soo comt aen den advocaet voor recapitulatie der acten om bij scherpere middelen tegens denselve te Cunnen Continueeren
4 – ,, – ,,


Voor Confectie van propositie ten dien eijnde
2 – ,, – ,,


Procureur voor denselve ter rolle gedicteert te hebben
1 – ,, – ,,


En Vermids het selve Scherper examen geaccordeerd was, soo comt ad ... voor Confectie van Interrogatoriën
4 – ,, – ,,


Procureur voor deselve afgehaeld, gecopiëert en ter tekeninge gebragt te hebben
1 – 10 – ,,


Denselven voor exhibitie
1 – ,, – ,,


Aen den advocaet voor assistentie bij de Scherpere Examinatie
14 – ,, – ,,


Aen denselven voor speciale Vacatie ten dien eijnde
8 – 10 – ,,


Procureur voor de Recollectie ter rolle versogt te hebben
1 – ,, – ,,


Advocaet Voor assistentie bij deselve
2 – ,, – ,,


Aen denselven voor examinatie der Responsiven en gehoudene Conferentie met den Luitenent-Drossard
3 – ,, – ,,


Aen den advocaet voor alle extraordinaire devoiren en moeijten
6 – ,, – ,,


Procureur pro extraordinariis
3 – ,, – ,,


Aen den Libelleur Voor Confectie van deesen Staet en duplicaat van dien
4 – ,, – ,,
ƒ 118 – 10 – ,,

Naar bovenEmail

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER