Bokkenrijders en hun afstammelingen

Terug naar de entree

WAT IS NIEUW?

 

Verzameld door John van Eekelen

Tekeningen © Maaike van Eekelen


februari 2020

LIJSTEN: Valkenburg medio 1774

Valkenburg begin 1775 (met echtgenotes)

Valkenburg medio 1775

Valkenburg juli 1776

Herzogenrath medio 1776

Voortvluchtigen uit Land van Rode

Beschuldigden uit Simpelveld, Bocholtz etc.

januari 2020

Vonnis Jan Degens alias Kalverjanneke 6 aug. 1773

Kosten scherprechter in Amstenrade 1773

Diverse kosten bij proces en executie Jan Degens

Martinke de speelman van Doenrade

december 2019

Tien verhoren in Heerlen op een dag 3 mei 1773

Confrontaties in Heerlen van Kreijten en Gorné tegen

Nic. Hersseler , Math. van den Bergh
Wilh. Cordewener

Lit. verwijzingen naar J.J. Michel 'Bockreiter in ..'

Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

november 2019

Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743

Wijn Meels 12, 13 en 18 sept. 1743

Ben Lindekens, Esoterische Achtergronden

oktober 2019

Interrogatorien Ant. Emonts

Verhoor Ant. Emonts 20 okt. 1774

Scherp examen Ant. Emonts 30 nov. 1774 (herhaling)

Recollectie Ant. Emonts 1 dec. 1774

Vonnis Maria Cath. Dirckx 10 nov. 1773

Vonnis Philip Hersseler 15 juli 1773

Visie Theo Engelen

Bokkenrijder eretitel?

september 2019

Vijwillige verklaringen Joseph Keyser 22 feb. 1771

Feiten voor Renerus Engelen 26 aug. 1773

Verklaring schepen over Renerus Engelen 26 aug. 1773

Getuigenverklaring over Renerus Engelen 30 aug. 1773

Advies tot scherp examen Renerus Engelen 25 sept. 1773

Nieuwe recollectie Renerus Engelen 20 juli 1774

Advis van gerecht Nuth aan Raad van Brabant febr. 1743

augustus 2019

Karel van Lotharingen aan de Procureur-Generaal van Brabant,
26 okt. 1774


Verzoek om memorie over de bende booswichten aan de Limpens,
27 dec. 1774


Begeleidend schrijven bij Memorie over de bende door G. de Limpens,
27 dec. 1774


Memorie over de bende door G. de Limpens, 29 dec. 1774

REGLEMENT STAATSE LANDEN VAN OVERMAZE 13 okt. 1663

Memorie van enige ongeregeldheden 1774

Artikel: Vergelijking tussen de strafrechtprocedures
in het hertogdom Gulik en in de Landen van Overmaas

juli 2019

Opdracht aan de
Procureur-Generaal van Brabant juli 1774

Rapport van de Procureur-Generaal van Brabant juli 1774

juni 2019

Vragen voor verhoor Caspar Hoogkirchen 19 okt. 1743

Scherp examen Jacob Creuwen, 28 nov. 1743

Reactie gerecht Kerkrade iz Hoogkirchen

Schout Poyck van Kerkrade iz Hoogkirchen

Scherp examen van Laurens Reumgens, 24/25 jan. 1744

Recollitie van Laurens Reumgens, 27 jan. 1744

Lit. verwijzingen naar R. van  Lieshout 'Bokkenrijders in Zuid-Limburg en Omgeving

mei 2019

Scherp examen Gielis Vreuls, Jülich 2 maart 1744

Scherp examen Willem (en Hendrik) Corver, Jülich 3 maart 1744

Recollectie Gielis Vreuls, Jülich 5 maart 1744

Voortzetting scherp examen Willem (en Hendrik) Corver, Jülich 5 maart 1744

Nadere recollectie Gielis Vreuls, Jülich 6 maart 1744

april 2019

Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743

Recollitie Anna Rutten 21 jan. 1743

Visitatie huis en hof van Christiaan Geilens

Dossier Mergen AretsAls u op de hoogte wil zijn van wijzigingen op deze site, geef dan uw email door en u krijgt een  bericht over aanvullingen

© Maaike van
       Eekelen


©
       Maaike van Eekelen

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER