Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailVreen


594

Leonard Vreen, boer uit Beek, gevlucht, verbannen 1775...Leon. VREEN (1729-)Mathijs
SmeetsLeonard Vreen wordt 24 maart 1729 gedoopt in Beek als zoon van Melchior en Cornelia Odekircken. Zijn broer Wilhelmus Vreen (of Vrëen) is pastoor in Houthem. Zelf woont hij in Beek aan het Wolfeinde 'op een hofke van de Molenaer van Sint Jansgeleen', is een rijke boer en bezit twintig percelen land met een waarde van 6400 gulden. Hij is ongetrouwd gebleven.
In sept. 1773 noemt Mathijs Smeets* hem als medeplichtige van een dievenbende, zelfs als aanvoerder bij een overval. Dat heeft waarschijnlijk het proces tegen Leonard in gang is gezet en is tevens het moment dat hij gevlucht is.
Leonard is naar eigen zeggen gevlucht op aandringen van vrienden na valse beschuldigingen en is 16 febr. 1775 bij verstek voor eeuwig verbannen. Zijn broer, de pastoor koopt het land van het gerecht voordat het geveild wordt. Verwanten deden dat vaker om het familiebezit te redden en moesten daarvoor gewoonlijk geld lenen en het land met hypotheek bezwaren.
Vanaf een onbekend toevluchtsoord vraagt Leonard in 1786 om herroeping van het vonnis en de Staten-Generaal vragen 26 mei advies aan Pélerin de Luitenant-Voogd van Valkenburg. En 10 juli van dat jaar krijgt hij 'remissie en rappel van verbanning'.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 161, 174, 222, 227, 350 [samenvatting], 411, 416
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 148, 176, 216, 259

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER