Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailTrachten


574

Catrijn Trachten, dienstmeid uit Kardenbeek, verbannen 1775

•...Cath. TRACHTEN (1705-) x Klimmen 1730 Dion. NIJSTEN (1708-75) [= 380]

ZIE VERDER:

— Documenten: Kosten executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 360, 364 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 139, 148, 211, 251

© Maaike van Eekelen

575

Meijsten van Cartemig, bedelaar in Kardenbeek, gefolterd, galg 1775

•...Remig. TRACHTEN (1709-1775) x Klimmen 1739 Maria SPIERTS (1715-87)
|
|----•...Math. TRACHS (1739-1822) x Klimmen 1796 Joan. Mar. BOOSTEN (-1820)
|
|----•...Johan TRACHTEN (1742-) x Gertr. KNOLS
|----|----•...Joh. Hend. TRAGS (1769-1851) x Wylre 1797 Mar. Cath. BECKERS (-1863)
|----|----|----•...Paul TRAGS (1819-) x Meerssen 1846 Ida KEULERS (1824-1900)
|----|----|----|----•...Joh. Hend. TRAGS x 1Ί  Maria CEULEMANS (-1888)
|----|----•...Paul TRAGS (1770-1836) x Schin op Geul 1796 Mar. Hel. HABETS (1754-1841)
|
|----•...Maria TRACHTEN (1754-1802) x Johan BECKERS (-1803)
|
|----•...Dion. TRACHTEN (1758-1842) x Joan. Mar. GΦTTEN (1754-1828) [zie 273]
|----|----•...Joh. Wil. TRACHS (1790-1819) x Klimmen 1813 Mar. Agn. KLEIJNEN (1793-)
|----|----|----•...Mar. Joan. TRACHS (1816-85) x Sittard 1846 Petr. Win. GOUVERNE (1810-89)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. GOUVERNE (1849-1917) x Sittard 1873 Joh. Nic. LAUDIJ (1848-99) [zie 056]
|----|----|----|----•...Mar. Jos. GOUVERNE (1850-) x Sittard 1879 Joh. Wil. SCHELBERG (1852-)
|----|----|----|----•...An. Gert. GOUVERNE (1855-1927) x Sittard 1882 Hub. WESSELS (1860-)
|----|----|----•...Leon. Jos. TRAGS (1819-60) x Kerkrade 1843 Joan. Gert. FLECKEN (1818-71)
|----|----|----|----•...An. C.H. TRAGS (-1920) x Kerkrade 1869 Jacob STALMAN (1846-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. TRAGS (-1911) x Kerkrade 1872 Mar. Gert. PLOUM (1849-1933) [zie 514]
|----|----|----|----•...Elis. Hub. TRAGS (1854-1916) x Kerkrade 1877 Jacob MOONEN (1849-1915) [zie 357]

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........Lijst scherper examen 20 jan. 1775
..........Beschuldiging van Dirk Spee
..........M.b.t. arrestatie Dirk Spee 2 nov. 1775
..........In:  Protocol verhoor Dirk Spee 7 nov. 1775
..........Kosten executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 148
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 221, 360, 364 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 195, 251

© Maaike van Eekelen


«« Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER