Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailTheunis


568

Geurt Theunis uit Ubach, gestorven in gevangenis?

...Godf. THEUNIS (1707-44) x Ubach 1732 An. Elis. PETERS (1708-)
|----•...Cath. THEUNIS (1742-1807) x Ubach 1765 Joh. Wil. THEUNIS (1744-97)
|----|----•...Hend. Ant. THEUNIS (1768-) x Ubach 1793 Agnes POHLEN

ZIE VERDER:

— Documenten: Schout Fabritius van Ubach in 1744

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 280 [bekende gegevens],313
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 124 'Deel II (2014)' p. 233

566 Daniëls This, boer in
        Puth, gefolterd, galg 1751 • Mat. SWINNEN (1689-1751) x
        Anna DANIËLS (1691-1758) | |----• Maria SWINNEN
        (1714-86) x Paul BAGGEN (-1778) |----| |----|----• Johan
        BAGGEN (1755-1836) x Spaubeek 1786 Mar. Mecht. SCHUTGENS
        |----|----| |----|----|----• Mar. Jud. BAGGEN
        (1795-1834) x Schinnen 1825 Joh. Jos. CUIJPERS
        (1798-1862) |----|----|----| |----|----|----|----• Joh.
        Arn. CUIJPERS (1826-) x Schinnen 1851 An. Mar. ZELIS
        (-1902) |----|----|----|----|----• Mar. Gert. CUIJPERS
        (1854-1931) x Schinnen 1878 Joh. BAGGEN (1848-1911)
        |----|----|----|----|----• Joh. Hend. CUIJPERS
        (1856-1915) x Limbricht 1886 Gertr. Elis. RITZEN (1853-)
        |----|----|----|----|----• Mar. A.H. CUIJPERS
        (1863-1929) x Schinnen 1890 Petr. Math. RITZEN
        (1861-1941) [zie 368] |----|----|----|
        |----|----|----|----• Mar. Cath. CUIJPERS (1829-70) x
        Schinnen 1852 Joh. BOIJENS (1826-92)
        |----|----|----|----|----• Joh. Jos. BOIJENS (-1925) x
        Schinnen 1890 An. Sib. SCHURGERS (1855-)
        |----|----|----|----|----• Godf. BOIJENS (1855-1936) x
        Schinnen 1897 Mar. Gert. CORDEWENERS (1860-)
        |----|----|----|----|----• An. Mar. BOIJENS (1865-) x
        Schinnen 1891 Joh. Hend. KEULERS (1860-)
        |----|----|----| |----|----|----|----• Joh. Godf.
        CUIJPERS (1834-64) x Schinnen 1863 Mar. G.H. DIETEREN
        (-1872) |----|----|----|----|----• Mar. Gert. CUIJPERS
        (1864-1910) x Schinnen 1889 Petr. Christ. JANSSEN ZIE
        VERDER: — Documenten: In: Nader scherp verhoor van Wijn
        Wijnen 22 dec. 1750 In: Arrestatiebevel Glaesmakers en
        Schols 30 dec. 1750 — LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders
        met de dode hand' (1924) p. 15, 21, 23, 46, 48, 50/1,
        54/5, 58/9, 70/2, 74/5, 79, 83, 101, 103/7, 117/8, 120/4
        - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 66 -
        A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 75/6, 90, 92/3, 97,
        100, 103, 106/7, 109, 128, 200/2, 287, 291
        [samenvatting], 295 - M.J.H.A. Schrijnemakers 'De
        Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 21,
        29 - F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van
        Limburg I' (2013) p. 197/8, 202, 207/8, 210/1, 217, 221,
        226. 'Deel II (2014)' p. 239

569

Joannes Theunis, wever in Scherpenseel, geëxecuteerd

...Johan THEUNIS (1704-44) x 1731 Adelh. STEINS (1698-1761)

ZIE VERDER:

–– Documenten in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Continuatie 19 juli - Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen van Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 20
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 280 [bekende gegevens]

© Maaike van Eekelen


«« Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER