Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailTacken


567

Peter Tacken uit Spaubeek, gefolterd, galg 1752

...Petr. TACKEN (-1752) x Spaubeek Anna HENNIX (-1755)Michel
Hennix


Peter
Hennix


Joannes Hennix

Willem Caldenberg

Peter Tacken woont in Spaubeek en trouwt 20 mei 1731 in Spaubeek Anna Hennix een zuster van Michel Hennix* en een tante van Peter Hennix* en van Joannes Hennix*.
Zijn schoonvader heeft hem al beschuldigd in zijn verklaringen op 15 apr. 1751 en later wordt hij gezien als een van de daders bij de brandstichting op 20 aug. 1751 in het huis van Drossaard Duijkers in Raath bij Bingelrade als wraak nadat Michiel Hennix in de gevangenis is gestorven. Na de arrestatie op 9 okt. ontkent hij en wordt 20 okt. veroordeeld om onder foltering gebracht te worden. Die dag en de volgende is hij scherp verhoord en dan bekent hij die brand gesticht te hebben samen met zijn vrouw, met Willem Caldenberg* en nog anderen en blijft daarbij op 21 okt. tijdens de recollectie.
Peter zit nog een hele tijd in de gevangenis op Sint Jansgeleen voor het doodvonnis wordt uitgevoerd. Hij sterft 14 mei 1752 aan de galg in 'de Raetscuiyl' in het veld bij Lutterade onder Geleen.
Anna Hennix overlijdt 17 dec. 1755 in Spaubeek.

Opmerking: 'Item aen den Heere Hoogschout de Limpens gerestitueert alsulcke vier en twintigh guldens als den afdoender Joannes Gerits voor het begraeven van het Cadaver van Peter Tacken betaelt hadde' (Verantwoording uitgaven door R. Corten, secretaris van de schepenbank).

ZIE VERDER:

Documenten: Vonnis tot scherp examen 20 okt. 1751
...........De begrafenis door de vilder

LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 91, 94
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 67/9
...- A.Blok 'De Bokkerijders' (1991) p. 91, 94, 100,  106/7, 203, 296 [bekende gegevens], 407/8
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 24
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 199, 217, 227, 229.
.......... 'Deel II (2014)' p. 239

 Maaike van Eekelen


Boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER