Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSteins


559

Steijnen Hens, wever in Retersbeek, galg 1773

•...Johan STEINS (1737-73) x Heerlen 1765 Cecil. BOYMANS (1735-1813) [Vgl 142]

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst scherper examen 17 nov. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Bericht in krant van die tijd
..........De zaak Damoiseaux
..........In een getuigenverklaring 9 dec. 1773
..........In: Verhoren van Johannes Haesen dec. 1774
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 219, 350 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 250
© Maaike van Eekelen


560

Schutgens Adolf, wever in Ubach, gefolterd, galg 1771

•...Adolf  STEINS (1702-71) x 1Ί Marienberg 1726 Maria PENNAERTS (-1727)
|....x 2Ί Ubach 1729 An. Gertr. SCHUTS (1707-87)
|----•...2) An. Cath. STEINS (1729-63) x Ubach 1759 Petr. MAYERS (1731-72) [zie 335]
|----•...2) Joh. Leon. STEINS (1731-) [= 563] x Ubach 1763 Mar. Cath. PLOUM (-1799)
|----•...2) Hend. STEINS (1733-71) [= 561] x Durboslar 1768 Mar. Gert. KELLETER (-1814)

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen van Baltus Kerckhoffs 31 jan. 1771
..........In: Scherp examen Peter Muller 31 jan. 1771
..........In: Recolitie Peter Muller 1 febr. 1771
..........In: Vrijwillige verklaring Peter Muller 6 febr. 1771
..........Adolf beschuldigt en herroept
..........In: Scherp verhoor Dirk Jaspers 27 mei 1771 en Recollitie 28 mei 1771
..........In: Scherp verhoor van Leonard Ploum 28 mei 1771
..........In: Recolitie van Leonard Ploum 29 mei 1771
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 10 / 14 juli 1771
..........In: Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........In: Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........In: Scherp examen Nicolaes Rootcrantz de oude 18/19 sept. 1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157), 117, 178
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 137, 140/1, 148, 156, 161
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 118, 128, 134/6, 150, 207/8, 211/2, 280, 304/5, 312/5 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 61, 94.
.......... 'Deel II (2014)' p. 32, 36/7, 41, 53, 58, 240
© Maaike van Eekelen


561

Hendrik Steins, wever in Ubach, gefolterd, galg 1771

|----•...Hend. STEINS (1733-71) [zie 560] x Durboslar 1768 Mar. Gert. KELLETER (-1814)

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Muller 31 jan. 1771
..........In: Vrijwillige verklaring Peter Muller 6 febr. 1771
..........In: Scherp verhoor Dirk Jaspers 27 mei 1771 en Recollitie 28 mei 1771
..........In: Recolitie Leonard Ploum 29 mei 1771
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 10 / 14 juli 1771
..........In: Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........In: Scherp examen Nicolaes Rootcrantz de oude 18/19 sept. 1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157), 117, 178
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 141, 148, 161
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 128/9, 150, 208/12, 312, 314/5 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 24, 32/3, 43, 45, 58, 60, 170, 240
© Maaike van Eekelen


562

Houben Hens, dagloner uit Schandelen, gefolterd, galg 1773

•...Johan STEINS (1726-73) x Heerlen 1750 An. Mar. WETZELS
|
|----•...Joh. Jos. STEINS (1756-) x Heerlen 1782 Joan. Mar. VRUSCH (1752-)
|----|----•...Paul STEINS (1789-) x 1Ί Heerlen 1815 Mar. Agn. JONGEN (-1865)
|----|----|....x 2Ί Heerlen 1834 Mar. Magd. PAULISSEN (1804-65) [zie 403]
|----|----|----•...2) Joh. Jac. STEINS (1835-) x Heerlen 1858 Mar. Corn. JAGERS 9-1871)
|----|----|----|----•...An. Cath. STEINS (1861-) x Heerlen 1886 Wil. Jos. WILLEN (1857-1941) [zie 449]
|----|----|----•...2) An. Mar. STEINS (1839-79) x Heerlen 1868 Balt. Jos. MERTENS (1839-1917)
|----|----|----|----•...Jan H.M. MERTENS (1870-1926) x Brunssum 1895 Cath. VAN DEN BERG
|----|----|----•...2) An. Cath. STEINS (1844-1917) x 1Ί Heerlen 1868 Hend. Jos. BOSCH (1847-)  [zie 357]
|----|----|----|...x 2Ί Heerlen 1877 Theo KOONEN (1850-)
|
|----•...Joh. Petr. STEINS (1758-) x Heerlen 1792 Mar. Gert. TRACHTEN (1763-)
|----|
|----|----•...Mar. Jos. STEINS (1793-1827) x Heerlen 1819 Joh. Petr. ERKENS (1795-1865) [zie 190]
|----|
|----|----•...Petr. Chr. STEINS (1798-) x 1Ί Schaesberg 1832 Joan. Mar. CONEMANS (1807-)
|----|----|....x 2Ί Schaesberg 1842 Mar. Agn. KEULARTS (1802-) [zie 357]
|----|----|----•...1)  Mar. Gert. STEINS (1833-72) x Schaesberg 1861 Jac. Hub. VAN KAN (1837-)
|----|----|----|----•...Mar. Agn. VAN KAN (1862-) x Heerlen 1888 Hub. Jos. BODELIER
|----|----|----|----•...Math. Jos.VAN KAN (1866-1951) x Schaesberg 1897 An. M.C. PAULSEN (1873-1936)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. VAN KAN(1869-) x Heerlen 1898 Nic. Jos. CROMBACH
|----|----|----•...1)  An. Mar. STEINS (1835-) x Schaesberg 1865 Wil. Jos. SOUREN (1821-)
|----|----|----|----•...Mar. Jos. SOUREN (1868-1931) x Schaesberg 1898 Hendr. Jos HANSSEN (1851-)
|----|----|----•...1)  Petr. Jos. STEINS (1838-) x Schaesberg 1867 A.C.H. HAAS (1840-)
|----|----|----|----•...Petr. Jos. STEINS (1869-) x Ubach over Worms 1896 Mar. Sib. WOLTERS (1872-) [zie 070]
|
|----•...An. Cath. STEINS (1761-) x Heerlen 1790 Joh. Petr. PLOUM(EN)
|----|----•...Joh. Hend. PLOUM (1791-) x 1° Heerlen 1830 An. Cath. HAMERS
|----|----|....x 2° Heerlen 1843 Joan. Elis. DE BIE
|
|----•...Martin STEINS (1764-1829) x άbach 1789 Mar. Elis. PLOUM
|----|----•...An. Mar. STEINS (1803-) x Nieuwenhagen Arn. BAURMANS
|----|----•...Petr. Jos. STEINS (1807-) x άbach 1830 An. Mar. KΦNINGS
|----|----|----•...An. Mar. STEINS (1833-) x άbach 1866 Joh. Jos. BENDEN


ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst scherp examen 2 april 1773
..........In: Scherp verhoor Peter Hertzog 8 apr. 1773
..........Verkoop van zijn koe 5 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Sengen 24/25 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Matthijs Sengen 25 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Frans Bouwman 30 juni 1773
..........In: Scherp examen Lins Schouteten 16 juli 1773
..........In: Scherp examen Lins Schouteten 19 juli 1773
..........In: Scherp examen van Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........In: Eerste verhoor van Matthijs Crousen 14 juni 1774
..........In: Scherp verhoor Mathijs Crousen 13 juli 1774
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— Dossier online bij Rijckheyt - Centrum voor regionale geschiedenis (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 45
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 117, 134, 161, 163
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 212/4, 378 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 67. 'Deel II (2014)' p. 86/7, 245
© Maaike van Eekelen


563

Leonard Steins, wever in Ubach, gefolterd, ontsnapt uit gevangenis 1771

•...Leon. STEINS (1733-71) [zie 560] x Ubach 1763 Mar. Cath. PLOUM (-1799)
|----•...Joh. Mart. STEINS (1762-93) x Marienberg 1785 Mar. An. PLOUM (1763-1845)

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Muller 31 jan. 1771
..........In: Recolitie Peter Muller 1 febr. 1771
..........In: Vrijwillige verklaring Peter Muller 6 febr. 1771
..........In: Scherp verhoor Dirk Jaspers 27 mei 1771 en Recollitie 28 mei 1771
..........Beschuldiging van Leonard Ploum 6 juni 1771
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 10 / 14 juli 1771
..........In: Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........In: Scherp examen Nicolaes Rootcrantz de oude 18/19 sept. 1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157), 117
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 141, 148, 155, 160
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 128, 209/11, 228, 312, 314/5 [samenvatting]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 52 [persoonsbeschrijving]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 32/3, 58, 240
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER