Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSteins


559

Steijnen Hens, wever in Retersbeek, galg 1773

•...Johan STEINS (1737-73) x Heerlen 1765 Cecil. BOYMANS (1735-1813) [Vgl 142]

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst scherper examen 17 nov. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Bericht in krant van die tijd
..........De zaak Damoiseaux
..........in Verhoren van Johannes Haesen dec. 1774
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 219, 350 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 250
© Maaike van Eekelen


560

Schutgens Adolf, wever in Ubach, gefolterd, galg 1771

•...Adolf  STEINS (1702-71) x 1Ί Marienberg 1726 Maria PENNAERTS (-1727)
|....x 2Ί Ubach 1729 An. Gertr. SCHUTS (1707-87)
|----•...2) An. Cath. STEINS (1729-63) x Ubach 1759 Petr. MAYERS (1731-72) [zie 335]
|----•...2) Joh. Leon. STEINS (1731-) [= 563] x Ubach 1763 Mar. Cath. PLOUM (-1799)
|----•...2) Hend. STEINS (1733-71) [= 561] x Durboslar 1768 Mar. Gert. KELLETER (-1814)

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen van Baltus Kerckhoffs 31 jan. 1771
..........in Scherp examen Peter Muller 31 jan. 1771
..........in Recolitie Peter Muller 1 febr. 1771
..........in Vrijwillige verklaring Peter Muller 6 febr. 1771
..........Adolf beschuldigt en herroept
..........in Scherp verhoor van Leonard Ploum 28 mei 1771
..........in Recolitie van Leonard Ploum 29 mei 1771
..........in Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 10 / 14 juli 1771
..........in Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........in Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........in Scherp examen Nicolaes Rootcrantz de oude 18/19 sept. 1771
..........in Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157), 117, 178
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 137, 140/1, 148, 156, 161
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 118, 128, 134/6, 150, 207/8, 211/2, 280, 304/5, 312/5 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 61, 94.
.......... 'Deel II (2014)' p. 32, 36/7, 41, 53, 58, 240
© Maaike van Eekelen


561

Hendrik Steins, wever in Ubach, gefolterd, galg 1771

|----•...Hend. STEINS (1733-71) [zie 560] x Durboslar 1768 Mar. Gert. KELLETER (-1814)

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Muller 31 jan. 1771
..........in Vrijwillige verklaring Peter Muller 6 febr. 1771
..........in Recolitie Leonard Ploum 29 mei 1771
..........in Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 10 / 14 juli 1771
..........in Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........in Scherp examen Nicolaes Rootcrantz de oude 18/19 sept. 1771
..........in Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157), 117, 178
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 141, 148, 161
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 128/9, 150, 208/12, 312, 314/5 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 24, 32/3, 43, 45, 58, 60, 170, 240
© Maaike van Eekelen


562

Houben Hens, dagloner uit Schandelen, gefolterd, galg 1773

•...Johan STEINS (1726-73) x Heerlen 1750 An. Mar. WETZELS
|
|----•...Joh. Jos. STEINS (1756-) x Heerlen 1782 Joan. Mar. VRUSCH (1752-)
|----|----•...Paul STEINS (1789-) x 1Ί Heerlen 1815 Mar. Agn. JONGEN (-1865)
|----|----|....x 2Ί Heerlen 1834 Mar. Magd. PAULISSEN (1804-65) [zie 403]
|----|----|----•...2) Joh. Jac. STEINS (1835-) x Heerlen 1858 Mar. Corn. JAGERS 9-1871)
|----|----|----|----•...An. Cath. STEINS (1861-) x Heerlen 1886 Wil. Jos. WILLEN (1857-1941) [zie 449]
|----|----|----•...2) An. Mar. STEINS (1839-79) x Heerlen 1868 Balt. Jos. MERTENS (1839-1917)
|----|----|----|----•...Jan H.M. MERTENS (1870-1926) x Brunssum 1895 Cath. VAN DEN BERG
|----|----|----•...2) An. Cath. STEINS (1844-1917) x 1Ί Heerlen 1868 Hend. Jos. BOSCH (1847-)  [zie 357]
|----|----|----|...x 2Ί Heerlen 1877 Theo KOONEN (1850-)
|
|----•...Joh. Petr. STEINS (1758-) x Heerlen 1792 Mar. Gert. TRACHTEN (1763-)
|----|
|----|----•...Mar. Jos. STEINS (1793-1827) x Heerlen 1819 Joh. Petr. ERKENS (1795-1865) [zie 190]
|----|
|----|----•...Petr. Chr. STEINS (1798-) x 1Ί Schaesberg 1832 Joan. Mar. CONEMANS (1807-)
|----|----|....x 2Ί Schaesberg 1842 Mar. Agn. KEULARTS (1802-) [zie 357]
|----|----|----•...1)  Mar. Gert. STEINS (1833-72) x Schaesberg 1861 Jac. Hub. VAN KAN (1837-)
|----|----|----|----•...Mar. Agn. VAN KAN (1862-) x Heerlen 1888 Hub. Jos. BODELIER
|----|----|----|----•...Math. Jos.VAN KAN (1866-1951) x Schaesberg 1897 An. M.C. PAULSEN (1873-1936)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. VAN KAN(1869-) x Heerlen 1898 Nic. Jos. CROMBACH
|----|----|----•...1)  An. Mar. STEINS (1835-) x Schaesberg 1865 Wil. Jos. SOUREN (1821-)
|----|----|----|----•...Mar. Jos. SOUREN (1868-1931) x Schaesberg 1898 Hendr. Jos HANSSEN (1851-)
|----|----|----•...1)  Petr. Jos. STEINS (1838-) x Schaesberg 1867 A.C.H. HAAS (1840-)
|----|----|----|----•...Petr. Jos. STEINS (1869-) x Ubach over Worms 1896 Mar. Sib. WOLTERS (1872-) [zie 070]
|
|----•...An. Cath. STEINS (1761-) x Heerlen 1790 Joh. Petr. PLOUM(EN)
|----|----•...Joh. Hend. PLOUM (1791-) x 1° Heerlen 1830 An. Cath. HAMERS
|----|----|....x 2° Heerlen 1843 Joan. Elis. DE BIE
|
|----•...Martin STEINS (1764-1829) x άbach 1789 Mar. Elis. PLOUM
|----|----•...An. Mar. STEINS (1803-) x Nieuwenhagen Arn. BAURMANS
|----|----•...Petr. Jos. STEINS (1807-) x άbach 1830 An. Mar. KΦNINGS
|----|----|----•...An. Mar. STEINS (1833-) x άbach 1866 Joh. Jos. BENDEN


ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst scherp examen 2 april 1773
..........Verkoop van zijn koe 5 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Sengen 24/25 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Matthijs Sengen 25 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
..........In: Scherp examen Lins Schouteten 16 juli 1773
..........In: Scherp examen Lins Schouteten 19 juli 1773
..........In: Scherp examen van Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........In: Eerste verhoor van Matthijs Crousen 14 juni 1774
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— Dossier online bij Rijckheyt - Centrum voor regionale geschiedenis (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 45
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 117, 134, 161, 163
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 212/4, 378 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 67. 'Deel II (2014)' p. 86/7, 245
© Maaike van Eekelen


563

Leonard Steins, wever in Ubach, gefolterd, ontsnapt uit gevangenis 1771

•...Leon. STEINS (1733-71) [zie 560] x Ubach 1763 Mar. Cath. PLOUM (-1799)
|----•...Joh. Mart. STEINS (1762-93) x Marienberg 1785 Mar. An. PLOUM (1763-1845)

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Muller 31 jan. 1771
..........In: Recolitie Peter Muller 1 febr. 1771
..........In: Vrijwillige verklaring Peter Muller 6 febr. 1771
..........Beschuldiging van Leonard Ploum 6 juni 1771
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 10 / 14 juli 1771
..........In: Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........In: Scherp examen Nicolaes Rootcrantz de oude 18/19 sept. 1771
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157), 117
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 141, 148, 155, 160
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 128, 209/11, 228, 312, 314/5 [samenvatting]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 52 [persoonsbeschrijving]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 32/3, 58, 240
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER