Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSassen


553

Pommerjan Cleusken uit Beek, gevlucht, verbannen 1775

•...Nic. SASSEN (1722-) x Beek 1761 Maria BOOSTEN (1737-1804)
|
|----•...Mar. Cath. SASSEN (1763-) x Beek 1801 Joh. VONCKEN (1758-1808)
|
|----•...Joh. SASSEN (1768-1842) x Beek 1800 Mar. Jos. SANTERANAS (1777-)
|----|
|----|----•...Sebast. SASSEN (1800-36) x Geleen 1832 An. Cath. SOONS (1806-88)
|----|----|----•...Mar. Petron. SASSEN (1836-1931) x Geleen 1859 Joh. Petr. LUYTEN (1832-)
|----|----|----|----•...Joh. LUYTEN (1860-1936) x Geleen 1887 Mar. Sib. MEUFFELS
|----|----|----|----•...Phil. LUYTEN (1861-) x Geleen 1899 An. Cath. BAGGEN (-1920)
|----|----|----|----•...Mar. Joan. LUYTEN (1863-1908) x Geleen 1885 Petr. Jac. AUGUSTUS (1860-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. LUYTEN (1867-) x Maastricht 1894 Joh. Hub. KOCH
|----|
|----|----•...Mar. Cath. SASSEN (1802-78) x Geleen 1832 Mart. DORMANS (1805-74)
|----|----|----•...Petr. Laur. DORMANS (1832-86) x Beek 1856 Mar. Ida PENDERS (1823-94)
|----|----|----|----•...Ang. DORMANS (1857-1940) x Maastricht 1893 Hub. Joh. CRAPTS
|----|----|----|----•...Joh. Phil. DORMANS (1859-94) x Beek 1889 Ida DOLS
|----|----|----|----•...Mar. Cath. DORMANS (1861-) x Beek 1892 Sebas. SCHEPERS (1865-)
|----|----|----•...Mar. Cath. DORMANS (1834-) x Geleen 1859 Joh. Math. KISTERS (1827-73)
|----|----|----•...Petron. DORMANS (1837-1904) x 1° Limbricht 1859 Petr. Joh. HALMANS (1836-59)
|----|----|----|....x 2° Limbricht 1860 Petr. HALMANS (1834-1910)
|----|----|----|----•...2) Mar Cath. HALMANS (1860-) x 1° Maastricht 1883 Joc. Hub. RAMAKERS
|----|----|----|----|....x 2° Meerssen 1887 Petr. Com. GOOR (1858-)
|----|----|----|----•...2) Petr. Math. HALMANS (1865-1931) x Steenbergen 1892 Mar. Hub. SLANGEN (1867-)
|----|----|----|----•...2) An. Rosa HALMANS (1867-1937) x Maasniel 1895 Math. Lamb. ABRAHAMS
|----|----|----•...An. Cath. DORMANS (1839-1900) x Schinnen 1865 Nic. STEVENS (1837-1928)
|----|----|----|----•...Ger. STEVENS (1875-) x Schinnen 1899 Mar. Hel. MEIJERS
|----|----|----•...Mar. Agn. DORMANS (1842-77) x Schinnen 1870 Nic. CORTLEVEN (1843-80) [Vgl. 104]
|----|
|----|----•...Petron. SASSEN (1809-96) x Beek 1849 Joh. Hendr. CLOOTS (1808-)
|----|----|----•...An. Jos. CLOOTS (1849-1935) x Beek 1873 Math. EIJSSEN (1842-)
|
|----•...Sebast. SASSEN (1771-1845) x Beek 1807 Petron. SMEETS (1780-1840) [zie 532]
|----|----•...Johan. SASSEN (1809-86) x 1° Beek 1837 Hel. MOERMANS (1808-62)
|----|----|....x 2° Beek 1863 Mar. Elis. ENGHWEGEN (1827-91)
|----|----•...Mar. Elis. SASSEN (1818-83) x Beek 1851 Jan Wil. KREIJEN (1814-)
|----|----|----•...Mar. Hub. KREIJEN (1852-1917) x Bocholtz 1894 Math. Jos. CΦRVER
|----|----|----•...Mar. Petr. KREIJEN (1855-1917) x Maastricht 1883 Leon. MOERMANS

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Erke Moberts 19 jan. 1774
..........Vonnis bij verstek 3 febr. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 349 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 258
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER