Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRutten


483

Anna Rutten, mijnwerkster in Kohlberg, gefolterd, galg 1745...Anna RUTTEN (1706-45)
Joannes Stepkens

Baltus Wevels

Willem Bock

Christiaan Kerckhoffs

Joannes Unversaght

Anna Rutten, wordt 10 maart 1706 gedoopt in Kerkrade als dochter van Jacob en Agnes Urlings, een zuster van Catharina Rutten getrouwd met Joannes Stepkens* (Stephens). Zij komt op allerlei manieren aan de kost, werkt als brikkenbakster, soms in de koolkuilen, de dagmijn de Bostrop, en haalt 's winters vlas uit andere streken om dat te bewerken.
Anna blijft ongehuwd, maar krijgt omstreeks 1732 van Baltus Wevels* een onwettig kind, dat kennelijk al voor de doop sterft.
Anna wordt 28 sept. 1744 aangehouden, tegelijk met tien mannen uit de bank Kerkrade, overgebracht naar Herzogenrath en in het kasteel opgesloten. Daarna is zij geconfronteerd met gevangenen die haar beschuldigd hebben, Willem Bock*, Christiaan Kerckhoffs* Hendrikszoon en Joannes Unversaght*. Als zij blijft volhouden nergens schuldig aan te zijn, volgt scherper examinatie 25 en 29 okt. en recollectie 21 jan. 1744. Zij sterft 38 jaar oud op 28 jan. 1745 aan de galg bij Spekholzerheide onder Kerkrade.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........Arrestatiebevel 28 sept 1743
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 febr. 1744
..........Staat gerechtskosten 1751

LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 18, 48, 168/9
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 55
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 187/8, 194, 198, 245/6 [samenvatting]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 72/3 [gerechtskosten]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 131/2, 134. 'Deel II (2014)' p. 234, 254
 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER