Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRoijen


482

Gerard Royen, bedelaar uit Nieuwstadt, gefolterd, galg 1743

...Ger. ROIJEN (1683-1743) x Nieuwstadt Alith BLOCKHUIJS (-1781)
|
|----...Corn. ROIJEN (1732-) x Hendr. CLEVEN (1734-) [zie 067]
|
|----...Arn. ROIJEN (1737-) x Corn. MALING
|----|
|----|----...Cath.ROIJEN (1756-1815) x Nieuwstadt 1782 Nic. WILMS
|----|----|----...Mar. Corn. WILMS (1783-1848) x Nieuwstadt 1812 Joh. Ger. STELTEN
|----|----|----...Mar. Agn. WILMS (1785-) x Nieuwstadt 1813 Frans STELTEN
|----|----|----...Mar. Marg. WILMS (1793-) x Nieuwstadt 1816 Joh. Theod. KEULEN
|----|----|----...Mar. An. WILMS (1797-1886) x Born 1822 Lamb. SWILLENS
|----|----|----...Joh. Petr. WILLEMS (-1876) x Nieuwstadt 1829 Mar. Cath. WETZELS (-1862)
|----|----|----|----...Wil. WILLEMS (1839-1902) x Nieuwstadt 1867 Barb. UBACHS (1834-1921) [zie 578]
|----|----|----|----...Hend. WILLEMS (1842-1890) x Nieuwstadt 1875 An. Mar. WIELDERS
|----|
|----|----...Maria ROIJEN (1764-1810) x Nieuwstadt 1785 Wil. JORISSEN (-1846)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Elis. JORISSEN  (1792-1873) x Nieuwstadt 1818 Joh. Hend. LENDFERS (1784-1861)
|----|----|----|----...Joh. Hend. LENDFERS (1825-) x Limbricht 1874 Mar. Cath. TUMMERS (1820-)
|----|----|----|----...Wil. Rein. LENDFERS (1834-) x 1 Limbricht 1865 Mar. Gert. DIRKS (1833-)
|----|----|----|----|....x 2 Limbricht 1881 Gertr. Elis. SCHRIJEN (1833-)
|----|----|----|----|----...1) Hend. Jos. LENDFERS (1866-) x Limbricht 1899 Mar. H.H. BOHNEN (1870-)
|----|----|----|----|----...1) Mar. Barb. LENDFERS (1867-) x Limbricht 1895 Joh. Hub. BOUWENS (1867-)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Marg. JORISSEN (1794-1874) x Nieuwstadt 1819 Joh. Petr. STELTEN (1782-)
|----|----|----|----...An. Mar. STELTEN (1820-) x Nieuwstadt 1844 Bart. MUIJRES (1815-)
|----|----|----|----...Mar. C.J. STELTEN (1823-61) x Susteren 1846 Joh. Lamb. HOORENS (1816-)
|----|----|----|----...Mar. Cath. STELTEN (1826-) x Nieuwstadt 1852 Joh. Hub. THIJSSEN (1826-)
|----|----|----|----...Mar. Corn. STELTEN (1830-91) x Nieuwstadt 1859 Petr. Jos. UBACHS (1831-1900) [zie 578]
|----|----|
|----|----|----...Johan JORISSEN (1797-) x Nieuwstadt 1822 Mar. Barb. RAMAKERS (1798-)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Cath. JORISSEN (1801-45) x Nieuwstadt 1826 Paul QUIX (-1875)
|----|----|----|----...Mar. Corn. QUIX (1827-1909) x Nieuwstadt 1855 Joh. Jac. STELTEN (1827-)
|----|----|----|----|----...Joh. STELTEN x Grevenbicht 1895 Mar. Elis. BROUWER
|----|----|----|----...Joh. Leon. QUIX (1830-1902) x Nieuwstadt 1864  An. Elis. STELTEN
|----|----|----|----...An. Cath. QUIX (1833-1907) x Nieuwstadt 1857 Christ. HENNEN (1832-1910)
|----|----|----|----|----...Mar. Elis. HENNEN (1859-1930) x Nieuwstadt 1883 Leon CLAESSEN (1855-) [zie onder]
|----|----|----|----...Mar. Marg. QUIX (1836-) x 1 Echt 1861 Joh. Hub. ADOLF (-1873)
|----|----|----|----|....x 2 Nieuwstadt 1874 Fr. Kl. SJONGER (1845-)
|----|----|----|----...An. Mar. QUIX (1842-77) x Grevenbicht 1867 Hend. MAESSEN (1842-)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Corn. JORISSEN (1807-85) x Nieuwstadt 1828 Herm. VAN DEN BERG
|----|
|----|----...Joh. Petr. ROIJEN (1772-1826) x Nieuwstadt 1813 Gertr. JANSSEN
|----|----|----...An. Elis. ROIJEN (1817-) x Nieuwstadt 1837 Rein. HENNEN
|----|----|----|----...Christ. HENNEN (1847-) x Nieuwstadt 1877 Mar. Barb. MENTJENS
|----|----|----|----...Wil. HENNEN (1854-) x Nieuwstadt 1880 Mar. An. STELTEN
|----|----|----...An. Corn. ROIJEN(1819-) x Nieuwstadt 1841 Christ. CLAESSEN
|----|----|----|----...Leon CLAESSEN(1855-) x Nieuwstadt 1883 Mar. Elis. HENNEN (1859-1930) [zie boven]


ZIE VERDER:

Documenten: Decreet tot (scherp?) verhoor 16 nov. 1743
..........Scherp verhoor 6 december 1743

LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 19, 21/2, 71
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 63, 189, 195, 197, 275 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I'(2013) p. 141, 146. 'Deel II (2014)' p. 237
 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER