Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailMuijlkens


366

Kwartele Geerke, wolspinner uit Beek, gefolterd, gestorven in gevangenis 1773

...Ger. MUYLKENS (1734-73) x Beek 1760 Cath. Elis. MARTIN (1728-1801)
|----...Fred. MUYLKENS (1764-1821) x Beek 1786 Mar. Hel. DOLS (-1840)
|----|----...Andr. MUYLKENS (1795-1865) x Beek 1823 An. Cath. NEEFS (NEVEN) (-1873)
|----|----|----...Joh. Petr. MUULKENS (1836-) x Luik 1873 Joan. Hub. THELISSEN (1838-)
|----|----|----...An. Mar. MUYLKENS (1844-1921) x Beek 1872 Petr. Mart. BOOSTEN (1846-1915)
|----|----|----|----...Mar. Car. BOOSTEN (1873-) x Beek 1898 Joh. Hub. GELISSEN
|----|----|----|----...Mar. Hub. BOOSTEN(1875-) x Beek 1896 Petr. Jos. ROOIJEN
|----|----|----...Fred. MUULKENS (1849-) x Tilleur (B) 1886 Elis. HERMANS (1858-)

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........Lijst scherper examen 29 nov. 1774
..........Beschuldigingen Bastiaan Boosten
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 218/9, 343, 347 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 50, 66. 'Deel II (2014)' p. 130, 249
 Maaike van Eekelen


367

Den Lamen Len, wolspinner in Oensel, gefolterd, galg 1775

...Leon. MUYLKENS (1720-75) x Schimmert 1751 Mecht. VAN PITSWEGGEN (1727-93)
|
|----...Mat. MUYLKENS (1754-1810) x Schimmert 1780 Helen. PLOUMEN (1744-1818) [zie 436]
|----|----...Gertr. MUYLKENS (1783-1841) x Schimmert 1814 Petr. Corn. VOETS (1773-1831)
|
|----...Johan MUYLKENS (1758-) x Schimmert 1784 Barb. CLAESSEN (1744-98) [zie 064]
|
|----...Joh. Petr. MUYLKENS (1761-1803) x 1 Elis. FRANSEN (1757-97)
|----|....x 2 Schimmert 1799 Gertr. CALDEBERG (1766-1812)
|----|
|----|----...1) Wil. MUYLKENS (1787-1862) x Schimmert 1822 Mar. Cath. JENNEKENS (1791-1879)
|----|----|----...Mar. Hel. MUYLKENS (1823-95) x Schimmert 1847 Ger. WILLEMS (1821-61)
|----|----|----|----...Willem WILLEMS (1850-85) x Schimmert 1882 Mar. Phil. DRUMMEN
|----|----|----|----...An. Mar. WILLEMS (1851-1927) x Schimmert 1880 Joh. SCHROODERS (1811-)
|----|----|----|----...Mar. Elis. WILLEMS (1855-1920) x Beek 1890 Willem DROSSAERD (1863-)
|----|----|----|----...Joh. Hub. WILLEMS (1858-1909) x 1 Geulle 1892 Elis. VRANCKEN [zie 593]
|----|----|----|----|....x 2 Geulle 1900 Mar. Ida PENDERS [zie 409]
|----|----|----...An. Mecht. MUYLKENS (1827-92) x Maastricht 1855 Helg. VAN LIJF (1832-1904)
|----|----|----...An. Cath. MUYLKENS (1831-95) x Schimmert 1855 Wil. VAN KAN (-1858)
|----|----|----|----...Mar. Cath. VAN KAN (1858-) x Meerssen1885 Joh. Mart. KUSTERS (1858-)
|----|
|----|----...1) An. Mecht. MUYLKENS (1792-1853) x Maastricht 1824 Mich. WINTGENS (1796-1870)
|
|----...Egid. MUYLKENS (1768-1812) x Schimmert 1793 An. Elis. SMEETS (1752-1831) [zie 532]
|----|----...Math. MUYLKENS (1795-1863) x Schimmert 1819 An. Mar. KREUGERS (1787-1869)
|----|----|----...Wil. MUYLKENS (1822-94) x Schimmert 1857 Mar. An. PINCKAERS
|----|----|----|----...Elis. MUYLKENS (1869-) x Bunde 1899 Mart. Hub. MUIJTJENS

ZIE VERDER:

Documenten: Lijst scherper examen 31 mei & 2 juni 1775
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........Bericht in krant van die tijd over executie
..........Opbrengt executoriale verkoop

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 147, 223, 347/8 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 172, 252
 Maaike van Eekelen


368

Moulen Peer, boer uit Haasdal, gefolterd, ontsnapt uit gevangenis 1774

...Petr. MUYLKENS (1741-1810) x Schimmert 1772 Petron. WEUSTENRAED (1743-1832)
|
|----...Joh. Mich. MUYLKENS (1777-1871) x Schinnen 1821 Mar. Cath. RAMAKERS (1789-1834) [zie 453]
|----|----...Joh. Jos. MUYLKENS (1823-74) x Schinnen 1857 Mar. Elis. NIJSTEN (1821-69)
|----|----|----...Mar. Cath. MUYLKENS (1859-) x Schinnen 1878 Wil. Jos. CREMERS (1854-) [zie 491]
|----|----...Mar. Cath. MUYLKENS (1827-64) x Schinnen 1849 Chris. Casp. RITZEN (1820-)
|----|----|----...Mar. J.H. RITZEN (1854-1929) x Schinnen 1898 Petr. Jos. DIEDEREN (1858-) [zie 521]
|----|----|----...Petr. Mat. RITZEN (1861-1941) x Schinnen 1890 Mar. A.H. CUIJPERS (1863-1929) [zie 566]
|
|----...Mar. Elis. MUYLKENS (-1817) x Schinnen 1811 Joh. Petr. HERMENS
|
|----...Cath. MUYLKENS (-1861) 1 rel.m. N.N.
|----|....2 x Vaesrade 1815 Joh. Wil. POULSEN (1787-1873)
|----|----...1) Jan Wil. MULKENS (1811-83) x Schinnen 1835 Mar. Ida HAMERS (1807-79)
|----|----|----...Jan Wil. MULKENS (1836-1920) x Spaubeek 1868 Joan. Gert. EUMMELEN (1839-1929)
|----|----|----|----...Joh. H.W.J. MULKENS (1869-) x Sittard 1899 Mar. Joan. SCHOFFELEN (1868-1944)
|----|----|----|----...Joan. H.J. MULKENS (1873-) x Spaubeek 1898 Ger. Hub. SCHOFFELEERS (1863-)
|----|----|----|----...Mar. C.H. MULKENS (1877-) x Spaubeek 1900 Jn Hend. FLORAX
|----|----|----...Mar. Hub. MULKENS (1838-) x Schinnen 1870 Jan Mich. HEIJNEN (1845-1922)
|----|----|----|----...Jan Mich. HEIJNEN (1871-) x Kerkrade 1896 Hel. PETERS (1879-)
|----|----...2) Joan. Mar. POULSEN (1818-1901) x Schinnen 1853 Joh. Mart. WILLEN (1827-84) [zie 449]
|
|----...Mar. Gert. MUYLKENS (1792-1854) x Schinnen 1821 Hend. Jos. LAUMEN (1797-1845)
|----|----...Mar. Barb. LAUMEN (1823-83) x Schinnen 1853 Hend. Jos. WILLEMS (1820-)
|----|----|----...Mar. An. WILLEMS (1855-1920) x Maastricht 1883 Johan GUTZ
|----|----|----...Mar. Ros. WILLEMS (1860-1918) x 1 Maastricht 1880 Tos. HUNTJENS (1833-1891)
|----|----|----|....x 2 Maastricht 1892 Adolf Casp. KEIBECK


ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Janneke Smeets 17 mei 1774
..........Goedkeuring arrestatie 26 mei 1774
..........Vragen voor het eerste verhoor
..........Confrontatie met Nicolaes Sporcken 31 mei 1774
..........Vonnis scherp examen 31 mei 1774
..........Vragen voor scherp verhoor
..........Lijst scherper examen 31 mei 1774
..........Bekentenissen bij scherp examen (?)
..........Beschuldiging van Willem Willems.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Willem Habets.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Anton Bosch .....In strafvordering
..........Vonnis bij verstek 5 juli 1774
..........In: Nader scherp examen Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp examen Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Kosten executie boedel
..........Aanbreng der goederen door Petronel Weustenraed 24 jan. 1775
..........Confiscabel verklaring goed 18 feb 1775
..........Decreten februari tot april 1775 inzake de geconfisceerde goederen
..........Openbare verkoop vastgoed 1 apr. 1775
..........Decreten verdere verkoop van goederen 12/26 apr. 1775
..........Openbare verkoop vastgoed 26 apr. 1775
..........In: Scherp examen van Joannes Daniels 9 mei 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Decreet verificatie andere vorderingen 9 aug. 1775
..........Slotafrekening liquidatie 19 nov. 1776
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Artikel over het leven van Moulen Peer

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 219/20, 359 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 250, 259
 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER