Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailMertens


352

Joannes Mertens uit Kaalheide, gefolterd, galg 1745

•...Johan MERTENS (1705-45) x Kerkrade 1733 Clara Agn. BELLEN (1708-91)
|
|----•...Joan. Mar. MERTENS (1734-82) x Kerkrade 1754 Mich. AUGENBRAU (1733-82)
|----|
|----|----•...An. Mar. J. AUGENBRAU (1764-1821) x Kerkrade 1787 Win. DOVEREN (1763-1812)
|----|----|----•...Mar. Elis. DOVEREN (1788-) x Kerkrade 1811 Godf. SIMONS
|----|----|----•...An.Cath. J. DOVEREN (1791-1850) x 1Ί Kerkrade 1819 Joh. Lamb. LANG
|----|----|----|....x 2Ί  Kerkrade 1840 Petr. Jos. ROTHKRANTZ
|----|----|----|----•...1) Jos. LANG (1830-85) x 1° Kerkrade 1854 Mar. Cath. SPIERTZ (1826-)
|----|----|----|----|....x 2° Kerkrade 1864 Mar. Ther. LEISTEN (1819-94)
|----|----|----•...Joan.Mar. DOVEREN (1794-1851) x Kerkrade 1832 Wil. Jos. BECKERS
|----|----|----•...Mar. Cath. DOVEREN (1803-) x Kerkrade 1824 Joh. Jos. PLOUM [zie onder]
|----|----|----•...Petr. Jos. DOVEREN (1806-43) x Kerkrade 1831 Barb. ESSERS
|----|----|----|----•...Mar. Cath. DOVEREN (1833-1904) x Kerkrade 1858 Joh. Jos. DEBETS (1831-95) [zie 117]
|----|
|----|----•...Joh. Leon. J. AUGENBRAU (1770-1807) x Kerkrade 1794 Magd. KATER (1769-1812)
|----|----|----•...Mar. Agn. AUGENBRAU (1804-64) x Kerkrade Petr. Jos. HOFFMAN
|----|----|----|----•...Mar. Sib. HOFFMAN (1841-1915) x Kerkrade 1866 Nic. Jos. VINKEN (1848-)
|----|
|----|----•...An. Cath. AUGENBRAU (1775-1827) x Kerkrade 1801 Joh. Jac. DOUVEN (1777-)
|----|----|----•...Win. DOUVEN (1811-89) x Kerkrade 1835 Mar. An. KREHWINKEL
|----|----|----|----•...Joh. Jos. DOUVEN (1842-88) x Kerkrade 1870 Mar. Gertr. AUGENBROO (1848-1916) [zie 012]
|----|----|----|----•...Elis. DOUVEN x Kerkrade 1861 Mat. Jos. STRUVER (-1880) [zie 289]
|----|----|----|----•...Petr. Jos. DOUVEN x 1° Kerkrade 1865 Mar. Cath. PLOUM
|----|----|----|----|....x 2° Kerkrade 1873 Mar. Elis. PLOUM
|----|----|----|----|----•...1) Mar. Cath. DOUVEN (1871-) x Kerkrade 1898 Math. Jos. BINDELS
|----|----|----|----|----•...2) Anna DOUVEN (1880-1921) x Kerkrade 1900 Math. Jos. SCHLIJPER (1876-1934) [zie 269]
|----|
|----|----•...Jac. AUGENBRAU (1777-1852) x Kerkrade 1819 Petron. BISSCHOPS (1778-1830)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Sib. AUGENBRAU (1819-60) x Kerkrade 1842 Mat. Jos. H. VAESSEN (-1879)
|----|----|----|----•...Jacob VAESSEN (1843-1924) x  Bocholtz 1873 Mar. Gertr. WINTGENS (1849-1920)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. VAESSEN (1845-1932) x Kerkrade 1872 Joh. Jos. PREVOT (1842-)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. VAESSEN (1848-1935) x Kerkrade 1869 Balt. Jos. PELTZER (1844-1906)
|----|----|----|----|----•...Hub. Jos. PELTZER (1870-) x Wittem 1898 Mar. Cec. SPROOTEN (1869-1931)
|----|----|----|----•...Mar. Sib. VAESSEN (1850-1914) x Kerkrade 1887 Hend. Jos. GROOTEN (1859-)
|----|----|----|----•...Anna VAESSEN (1853-1910 x Joh. Jos. SCHOLTES
|----|----|----|----•...Mar. An. VAESSEN (1856-1934) x Kerkrade 1879 Jos. WETZELAER (1852-1918)
|----|----|
|----|----|----•...Nic. Jos. AUGENBRAU (1821-67) x 1Ί Gertr. SCHIFFELER (-1846)
|----|----|----|....x 2Ί Kerkrade 1852 An. Mecht. GΦRTZ (-1870)
|----|----|----|----•...1) Mar. Hub. AUGENBRAU (1844-73) x Kerkrade 1865 Hub. SCHEEREN (1841-)
|----|----|----|----|----•...Nic. Jos. SCHEEREN (1866-1939) x Kerkrade 1890 An. Cath. RITSERVELD (1858-1937)
|----|----|----|----|----•...Petr. Jos. SCHEEREN (1868-1938) x Simpelveld 1892 Mar. Agn. WIERTS (1869-99)
|----|----|----|----|----•...Mar. Cath. SCHEEREN (1872-) x Kerkrade 1892 Petr. Jos. PAFFEN (1868-96)
|----|----|----|----|----|....x 2° Kerkrade 1899 Joh. Math. BERTHOLET (1868-1907)
|
|----•...Joh. Wil. MERTENS (1737-) x 1° Kerkrade 1763 Mar. Gert. KERCKHOFFS (-1768)
|----|....x 2° Kerkrade 1778 Mar. Cath. BINDELS
|
|----•...An. Elis. MERTENS (1739-1816) x Kerkrade 1760 Godf. URLICHS (1721-75)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. J. URLICHS (1763-1824) x Kerkrade 1786 Ger. WOLFF (-1829)
|----|----|----•...An. Mar. J. WOLFF (1791-) x Kerkrade 1823 Joh. Mich. GIELKENS
|----|----|----•...Joh. Leon. WOLFF (1804-66) x Kerkrade 1838 Mar. Gert. VINCKEN (1798-1883)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. WOLFF (1840-1900) x Kerkrade 1871 Mar. Magd. TILMANS (1844-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Gert. WOLFF x Kerkrade 1899 Petr. Math. BEUGELS
|----|
|----|----•...Joan. Mar. URLICHS (1775-1837) x Kerkrade 1801 Petr. PLOUM (-1844)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jos. PLOUM x Kerkrade 1824 Mar. Cath. DOVEREN (1803-) [zie boven]
|----|----|----|----• An. Cath. PLOUM x Kerkrade 1847 Petr. Jos. AUGENBRAU [zie 012]
|----|----|
|----|----|----•...Wil. Jos. PLOUM x Kerkrade 1834 Mar. Elis. BEY
|----|----|----|----• Petr. Jos. PLOUM (1854-) x Kerkrade 1879 Mar. Gertr. DEBETS (1857-1915) [zie 117]
|----|----|
|----|----|----•...Frans W.J. PLOUM (-1852) x Kerkrade 1834 An. Mar. J. MERTENS
|----|----|----|----•...Hend. Jos. PLOUM (1850-) x Kerkrade 1882 Mar. A.H. HAMBUCKERS (1862-1935) [zie 257]
|----|----|----|----•...Mar. Cath. PLOUM x Kerkrade 1865 Petr. Jos. DOUVEN [zie onder]
|----|----|----|----•...Mar. Elis. PLOUM x Kerkrade 1873 Petr. Jos. DOUVEN [zie boven]

ZIE VERDER:

— Documenten: Arrestatiebevel 28 sept 1743
..........Scherper examinatie 30 okt 1743
..........Recollectie 12 dec. 1743
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 feb. 1744
..........Brieven uit de gevangenis gesmokkeld
..........Gerechtskosten

— LIT.- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 17
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 55
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 128/9 [noodkreet om hulp]
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 194, 198, 242, 244 [Samenvatting]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 72/3 [gerechtskosten]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 129/31, 134, 178.
.......... 'Deel II (2014)' p. 73, 76, 234

© Maaike van Eekelen

353

Matthijs Mertens, passementwerker uit Alsdorf, galg 1775

•...Math. MERTENS (-1775) onvoldoende gegevens

ZIE VERDER:

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 75, (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 324 [bekende gegevens]
...- Klaus Peschke, Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die "Bφsdaten" der Bockreiter"
..........(in: Die Bockreiter im Roder- und Jόlicherland, red. R.Hamers 2014)
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 244

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER