Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

Emailvan den Hoff


241

Mathijs van den Hoff (Hendrikszoon) uit Kerkrade, afloop proces onbekend

...Math. VAN DEN HOFFNicolaas Rootcrantz

Merten Scheeren

Mathijs van den Hoff zoon van Hendrik woont in Spekholzerheide onder Kerkrade. Zijn afkomst, kostwinning en welstand zijn niet bekend, evenmin of hij getrouwd was.
 In de kerkelijk registers van Kerkrade is deze naam niet te vinden, maar de persoon was kennelijk toch zo bekend dat Nicolaas Rootcrantz* de oude hem in 1771 nog als complice noemt
Begin juli 1743 genoemd tijdens de scherpe verhoren van gevangenen uit Kerkrade. Hij wordt 6 juli 1743 gearresteerd, maar de afloop van het proces is onduidelijk. Misschien is hij de achtste persoon die 28 januari 1745 wordt terechtgesteld bij Spekholzerheide en niet Merten Scheeren*.

Opmerking: Niet in alle stukken wordt Mathijs van den Hoff met vadersnaam genoemd, verwarring tussen de twee naamgenoten is steeds mogelijk.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 febr. 1744
..........In: Scherp examen van Nicolaes Rootcrantz de oude 18/19 sept. 1771

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 54
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 193, 198, 242/3 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 130, 151. 'Deel II (2014)' p. 255

© Maaike van Eekelen

242

Mathijs van den Hoff (Mertenszoon) uit Kerkrade, gefolterd, ontsnapt?

•  Math. VAN DEN HOFF (1721-)Joannes Moulen

Christiaan Kerckhoffs

Mathijs van den Hoff Mertenszoon wordt 4 febr. 1721 in Kerkrade gedoopt als zoon van Maarten en Maria Römer (Reumkes), woont in Spekholzerheide. Bezit een huis, met schuur, stal en bijbehorende hoven en weide op den Holzbrouch en ook nog land op den Crichelberg, is niet gehuwd
Hij wordt 6 juli 1743 gearresteerd, op 19 aug. geconfronteerd met Joannes Moulen* en Christiaan Kerckhoffs*, die hem beschuldigd hebben. Vervolgens 30 sept. scherp verhoord en 3 okt. 1743 gerecollecteerd. Daarbij heeft hij kennelijk bekend en anderen als medeplichtigen genoemd. Hij is na een doodvonnis uit de gevangenis ontsnapt, wordt 1746 geëvadeerde genoemd.

Opmerking: Niet in alle stukken wordt Mathijs van den Hoff met vadersnaam genoemd, verwarring tussen de twee naamgenoten is steeds mogelijk.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Vragen voor verhoor van Joannes Rehaen
..........in Advies scherp examen Joannes Rehaen 30 jan 1744
..........in Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........Aankondiging verkoop onroerend goed 6 maart 1746
..........Veiling onroerend goed 4 mei 1746
..........Staat gerechtskosten

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 17
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 54
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 193, 195, 242/3 [bekende gegevens], 395
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 58 [verkoop grond], 72/3 [gerechtskosten]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 130, 134. 'Deel II (2014)' p. 233

© Maaike van Eekelen

243

Zander van den Hoff, messenhandelaar in Lichtenberg, galg 1743

•  Alex. VAN DEN HOFF (1700-43) x Schaesberg 1732 Oda BECKERS (-1770)Herman Melskens

Alexander van den Hoff, roepnaam Zander, wordt 10 dec. 1700 gedoopt in Schaesberg als zoon van Hendrik en Christina Loorsens, een broer van Maria van den Hoff getrouwd met Herman Melskens*. Hij woont op de Lichtenberg en kan lezen en schrijven, verdient de kost als handelaar in messen, maar stookt ook brandewijn of werkt als dagloner.
Hij trouwt op 31 juli 1732 in Schaesberg Odilia Beckers en uit dit huwelijk in 1733 een dochter, die echter jong gestorven is.
Zander is tijdens de scherpe verhoren van zeven gevangenen in Schaesberg genoemd als bendelid en medeplichtige bij diefstallen, zoals trouwens nog eens zes andere mannen uit die plaats. Hij wordt 31 juli 1743 gearresteerd door de Schout en opgesloten in kasteel Schaesberg, hetgeen de volgende dag door de schepenen is goedgekeurd. Daarna worden meteen zijn goederen geïnventariseerd en 5 aug. is zijn vee verkocht.
Op 10 okt. scherp geëxamineerd gedurende tien uren en bekent 'naer gehadde behoirlijcke territie in tormentis' en 12 okt. vier en een half uur gerecollecteerd om deze verklaringen te bevestigen. Daarop is hij ter dood veroordeeld.
Alexander sterft 42 jaar oud op 21 okt. 1743 aan de galg in de bank Schaesberg.
Odilia Beckers overlijdt 18 okt. 1770 in Schaesberg.

Opmerking: in Schaesberg wordt niet vermeld welke middelen om te pijnigen zijn toegepast, maar volstaan met de frase 'in tormentis' ofwel onder foltering.


ZIE VERDER:

–– Dossier online bij Archieven.nl (Landen van Overmaas7828, scan 229 e.v.) hier

–– Documenten in Scherp verhoor Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........Beschuldigingen tegen Zander 12 sept. 1743

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 18, 58/9
...-- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 57
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 194/5, 253 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 155. 'Deel II (2014)' p. 236

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER