Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHeuts


234

Den Paeter uit Schaesberg, proces onbekend

•...Johan HEUTS (1727-).......... Broer van 237 en verder geen gegevens.

ZIE VERDER:

–– Documenten in Scherp verhoor Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 253 [bekende gegevens]

© Maaike van Eekelen

235

Joannes Heuts, veekoopman in Heerlen, gefolterd, galg 1773

•...Johan HEUTS (1741-73)...Geen gegevens.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Mathijs van den Berg 5 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
..........Verkoop van tien kalveren 17 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Joannes Heuts 3 aug. 1773
..........Lijst scherper examen 9 aug 1773
..........Bericht in krant van die tijd
..........Verhoren van Johannes Haesen dec. 1774
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46
...
- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 373 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 102, 246

© Maaike van Eekelen


236

De Scheerman, herbergier in Geulle, gefolterd, galg 1774

•...Leon. HEUTS (1718-74) x Geulle 1748 Maria LUYTEN (1726-76)
|
|----•...Cath. HEUTS (1749-88) x Geulle 1781 Wil. HENDRIX (1751-94) [zie 214]
|
|----•...Hend. HEUTS (1751-) x Beek 1787 Mar. Bea. CLERMOND (1760-1843) [zie 066]
|----|----•...Leon. HEUTS (1790-) x 1Ί Beek 1820 Mar. Elis. PENRIS
|----|----|....x 2Ί Beek 1839 Mar. Sib. Heuts [zie onder]
|----|----•...Hend. HEUTS (1795-) x Beek 1830 An. Cath. TUMMERS
|----|----|----•...Petr. Frans HEUTS (1843-91) x Beek 1872 An. Hub. FRUSCH [zie 601]
|----|----•...Mar. Cath. HEUTS x Beek 1831 Petr. Jos. KREKELS (1796-)
|----|----•...Maria HEUTS x Beek 1834 Hend. SCHRΦDERS (1789-)
|
|----•...Mecht. HEUTS (1753-1810) x Geulle 1784 Petr. PEERBOOMS (1747-1810)
|----|----•...Mar. Cath PEERBOOMS (1788-) x Elsloo 1813 Joh. Mart. BRORENS
|----|----|----•...Johan BRORENS (1814-) x Elsloo 1852 Mar. Mecht. MARTENS (1806-) [zie 045]
|----|----|----•...Petron. BRORENS (1830-) x St.Lambregts-Herk 1864 Ger. VANNITSEN (1833-)
|----|----|----|----•...An. Cath. VANNITSEN (1864-) x St Lambrechts-Herk 1894 Alex. VANDORMAEL (1868-)
|----|----|----|----•...Phil. Hub. VANNITZEN (1866-1931) x Sint Truiden 1893 Joh. J.H. BENATS (1860-)
|----|----|----|----•...Jos. VANNITSEN  (1870-) x Saint Nicholas 1895 Frans VANHEES (1860-)
|----|----•...Joh. Lamb. PEERBOOMS (1795-1868) x 1820 Mar. Soph. SMEETS (1781-1863) [zie 334]
|----|----|----•...Bern. PEERBOOMS (1824-) x An. Elis. BUSKENS
|
|----•...Mar. Corn. HEUTS (1759-96) x Elsloo 1779 Petr. PENDERS (1753-) [zie 409]
|
|----•...Herm. HEUTS (1763-1826) x Beek 1787 Mar. Cath. JANSSEN (1763-1832)
|----|
|----|----•...Petron. HEUTS (1787-1859) x Maastricht 1810 Joh. Jac. MEYS (1791-1868)
|----|----|----•...Mar. Cath. MEYS (1816-88) x Borgharen 1841 Johan PIETERS (1804-)
|----|----|----•...Joan. Sib. MEYS (1821-89) x Geleen 1848 Corn. SCHREURS (1824-)
|----|----|----|----•...Clara SCHREURS (1849-) x Beek 1880 Piet. Hub. COUMANS
|----|----|----|----•...Jacob SCHREURS (1850-) x Boorsem 1884 Mar. J.Ph. JANSSEN (1861-)
|----|----|----•...Joh. Wil. MEYS (1825-1907) x Geleen 1872 Mar. Cath. GLASEMAKERS (1831-)
|----|
|----|----•...Mar. Barb. HEUTS (1790-1861) x Geleen 1815 Joh. Wil. CHRISTOFFELS (1785-1855)
|----|----|----•...Joh. Jac. CHRISTOFFELS (1816-) x Sittard 1846 An. Mar. RUTTEN
|----|----|----•...Mar. Joan. CHRISTOFFELS (1824-1905) x 1Ί Geleen 1851 Joh. Wil. DEWAIDE (1825-)
|----|----|----|....x 2Ί Geleen 1860 Xav. JANSSEN (1826-)
|----|----|----|----• 1) Jan Wil. DEWAIDE x Geleen 1886 Mar. Elis. DOHMEN
|----|----|----|----• 2) Mar. Cath. JANSSEN x Geleen 1893 Andr. Luc. DE HACKER
|----|
|----|----•...Joh. Mich. HEUTS (1792-1860) x Geleen 1817 Mar. Elis. GLASEMAKERS (1789-1866)
|----|----|----•...Math. HEUTS (1823-91) x Heer 1855 Mar. KAELEN (1815-)
|----|----|----|----•...Walt. Hub HEUTS x Heer 1884 Mar. E.H. IDSERS
|----|----|----|----•...God. Hub. HEUTS x Heer 1886 Mar. I.H. PREVAES
|----|----|----•...Petr. Nic. HEUTS (1825-99) x Munstergeleen 1849 Mar. Gert. DRIESSEN
|----|----|----•...Barb. HEUTS (1829-1903) x Geleen 1863 Joh. Ger. RAMAKERS (1825-)
|----|
|----|----•...Joh. Petr. HEUTS (1795-1863) x Geleen 1833 An. Elis. MEURS (1811-)
|----|----|
|----|----|----•...Petron. HEUTS (1834-95) x Klimmen 1861 Joh. Jos. HEIJNEN (1833-)
|----|----|----|----•...Petr. Hub. HEIJNEN (1865-) x Luik 1891 Mar. Ide CASTERMANS (1864-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. HEIJNEN (1873-) x Klimmen 1896 Serv. Eust. MOONEN
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. HEUTS (-1916) x Sittard 1858 Ger. SCHMEITS (1823-1903)
|----|----|----|----•...An. Elis. SCHMEITS (1859-) x Sittard 1878 Jan. Ger. SCHURGENS (1850-)
|----|----|----|----•...Peter SCHMEITS (1861-1931) x Broeksittard 1898 Mar. Jos. HENDRIKS
|----|----|----|----•...Mar. Petr. SCHMEITS (1864-) x Sittard 1889 Petr. Jan MARX [zie 603]
|----|----|----|----•...Jan Math. SCHMEITS (1867-) x Born 1891 Mar. Gert. HELGERS
|----|----|----|----•...Wil. SCHMEITS (1871-) x Sittard 1897 Mar. Hel. LAUMEN
|----|----|----|----•...Mar. Elis. SCHMEITS (1877-) x Sittard 1897 Jacob WAGEMANS
|----|----|
|----|----|----•...An. Car. HEUTS (1845-) x Born 1868 Hend. Jos. BOELS (1841-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. BOELS (1877-) x 1° Urmond 1894 Hub. J.M. WAGEMANS
|----|
|----|----•...Joh. Lamb. HEUTS (1798-1839) x Obbicht 1834 Mar. Hel. PEERBOOMS (1804-81)
|----|----|----•...Mar. Barb. HEUTS (1834-89) x Obbicht 1868 Hub. Rein. BOHNEN (1843-1900)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. BOHNEN (1868-1940) x Roosteren 1893 Willem KITZEN (1867-1940)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. BOHNEN (1874-1953) x Urmond 1898 Mar. Hub. SALDEN (1873-1921)
|----|----|----•...Gert. Elis. HEUTS (1837-98) x Obbicht 1864 Jac. WENNEMEKERS (1834-88)
|----|
|----|----•...Joh. Wil. HEUTS (1803-72) x Obbicht 1826 Mar. Elis. LEMPERE (1798-1864)
|----|----|----•...Johan HEUTS (1826-1908) x Urmond 1853 Mar. Ida MEIJERS (1831-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. HEUTS (1855-) x Obbicht 1877 Joh. Hub. CΦRVERS
|----|----|----|----•...An. Gert. HEUTS (1861-) x Obbicht 1885 Lodev. DEMANDT
|----|----|----|----•...An. Mecht. HEUTS x Obbicht 1892 Theo. Hub. JENNEN
|----|
|----|----•...Joh. Jos. HEUTS (1807-76) x Geleen Mar. Cath. SEVERENS (1807-80)
|----|----|----•...Joh. Wil. HEUTS (1836-1914) x Geleen 1876 Mar. An. BOVENS
|----|----|----•...Herm. HEUTS (1840-1910) x Geleen 1869 Mar. Sib. RADEMAKERS (1845-)
|----|----|----•...Joh. Lamb. HEUTS (1845-1932) x Geleen 1845 Mar. Cath. CUIJPERS (1852-)
|----|----|----•...Cath. Elis. HEUTS (1849-1920) x Geleen 1870 Petr. Math. ZELIS (1839-)
|----|
|----|----•...Mar. Sib. HEUTS (-1878)  x Geleen 1839 Leon HEUTS (1790-) [zie boven]
|
|----•...Leon. HEUTS (1766-) x Gertr. MAESSEN
|----|----•...Elis. HEUTS (1786-1814) x Geulle 1808 Johan BOURS (-1862)
|----|----|----•...An. Mecht. BOURS (1809-50) x Geulle 1836 Christ. CASTERMANS (-1895)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. CASTERMANS (-1892) x Geulle 1866 Joh. Mart. DREESEN
|----|----|----•...Mar. Gertr. BOURS (1812-80) x Geulle 1836 Johan LEMMENS
|----|----|----|----•...Johan. LEMMENS (-1877) x Geulle 1860 Petron. HUNTJENS
|----|----|----|----•...Wilh. LEMMENS (-1904) x Geulle 1861 Mar. Gertr. DEKKERS

Zie VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Herseler 11 juni 1773
..........in Scherp verhoor Dirk Herseler 12 juni 1773
..........in Scherp examen Lins Schouteten 17 juli 1773
..........Arrestatiebevel 8 jan 1774
..........Vonnis 19 maart 1774

––LINK: Kwartierstaat G.H.J. Savelkoul (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 51
...- A.C. Kengen 'Uit Geul's Verleden' (1926) p.341 [arrestatie, verhoren] 342/5 [vonnis] 356 [kosten detentie]
..........356/7  [opbrengst liquidatie]
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p76. [confrontatie m. gevangenen uit Elsloo]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 22, 117, 120, 219, 339/40 [samenvatting], 409
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 22
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 13, 247, 261
...- F. Hovens 'Geulse Bokkenrijders aan de galg' in 'De Maasgouw' (2016) p. 113, 118, 123

© Maaike van Eekelen

237

Peter Heuts uit Schaesberg, ontsnapt uit gevangenis, later galg

•...Petr. HEUTS (1715-) x Schaesberg 1734 Ida GIELKENS (1707-)

Zie VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Vonnis Joannes van den Esschen

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 40, 57
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 253 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 155. 'Deel II (2014)' p. 255

© Maaike van Eekelen

238

Willem Heuts, brandewijnstoker in Schaesberg, proces onbekend

•...Wil. HEUTS (1698-) x Schaesberg 1731 Soph. NEISSEN

Zie VERDER:

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 253 [bekende gegevens]

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER