Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHenskens


232

Jacobus Henskens, wolspinner in Welten, gevlucht, verbannen 1775

...Jacob HENSKENS (1730-) x Heerlen 1759 Maria BOUMANS
|----...Mar. Magd. HENSKENS (1762-) x Heerlen 1792 Josef CREMERS
|----...Corn. HENSKENS (1765-1844) x Heerlen 1792 Nic. JABICHS (1766-1841) [zie 258]
|----...Johan HENSKENS (1767-) x Heerlen 1793 An. Cath. NACKEN (1760-) [zie 372]

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Peter Hertzog 8 apr. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Inventaris huisraad 2 febr. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop

LIT
. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 (verbannen?)
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 223, 232 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 246

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER