Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailGelders


173

Peter Gelders den Ouden, boer in Heek, gevlucht, verbannen 1775

•...Petr. GELDERS (1711-77) x Hulsberg 1741 Helen. BUYSERS (1718-98)
|
|----•...Laur. GELDERS (1745-1808) x Klimmen 1768 An. Mar. SCHEUPKENS (1740-)
|----|
|----|----•...Petr. GELDERS (1769-) x Klimmen 1808 Mar. Jos. PLUYMECKERS (1784-1852)
|----|----|----•...Mar. Hel. GELDERS (1811-81) x Hulsberg 1836 Joh. Mat. SLEIJPEN (1802-)
|----|----|----|----•...Joh. Math. SLEIJPEN (1837-1913) x Heerlen 1882 Mar. Hub. PELZER (1840-)
|----|----|----|----•...An. M.B. SLEIJPEN (1839-85) x Voerendaal 1870 Petr. Laur. VAESSEN (-1841)
|----|----|----|----•...Mar. Joan. SLEIJPEN (1845-1915) x Voerendaal 1876 Joh. W.J. COX (1849-)
|----|----|----|----•...Barb. Phil. SLEIJPEN (1848-1908) x Schin op Geul 1871 Leon. RUIJPERS (1841-)
|----|----|----|----•...Mar. B.H. SLEIJPEN (1851-1905) x Voerndaal 1884 Petr. Hub. JACOBS (1850-)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. GELDERS (1771-) x Mich. PLOUMEN (PLUIJMEN) (1766-1842)
|----|----|
|----|----|----•...Laur. PLUIJMEN (1779-1837) x Klimmen 1831 An. Mecht. SMEETS (1807-72)
|----|----|----|----•...An. Hel. PLUIJMEN (1831-91) x Voerendaal 1854 Joh. Corn. VLIEGEN (1827-)
|----|----|----|----•...Joh. Jac. PLUIJMEN (1834-1907) x 1Ί Maastricht 1868 An. Mar. GERARDS (1837-56)
|----|----|----|----|....x 2Ί Schinnnen 1873 Mar. Hub. SCHOONBROOD (1843-)
|----|----|----|----•...Petr. Jos. PLUIJMEN (1836-1878) x Schin op Geul 1865 An. Mar. JACOBS (1841-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Jos. PLUIJMEN x 1900 Klimmen Jan Andr. RAMAKERS [zie 459]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Hel. PLOUMEN (1802-92) x Klimmen 1823 Joh. Ger. SCHEUPKENS (1799-1873) [zie 491]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jac. PLOUMEN (1811-76) x Klimmen 1839 Barb. VAN AUBEL (1817-84)
|----|----|----|----•...Joh. Mich. PLUIJMEN (1841-1910) x Klimmen 1868 An. Marg. LAVEN (1833-)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. PLUIJMEN (1842-94) x Maastricht 1886 Mar. Ida BREUKERS (1847-1906)
|----|----|----|----•...Joh. Petr. PLUIJMEN (1847-1927) x Schin op Geul 1878 Mar. Hub. WINDHAGEN (1854-)
|----|----|----|----•...Joh. M.H. PLUIJMEN (1854-1935) x Klimmen 1882 Mar. Hub. GERARDS (1848-1937)
|----|----|----|----•...Mar. B.A. PLUIJMEN (1856-1933) x Klimmen 1880 Joh. Hub. KLINCKEN BERG (1857-)
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. PLUIJMEN (1817-85) x Klimmen 1844 Joh. Petr. JACOBS
|----|----|----|----•...An. M.Ph. JACOBS (1846-1913) x Klimmen 1889 Joh. Jos. DULLENS (1845-98) [zie 491]
|----|----|----|----•...Joh. Math. JACOBS (1851-1932) x Nuth 1882 Mar. Hub. BUDΙ
|----|----|----|----•...Joh. L.H. JACOBS (1857-) x Klimmen 1886 Mar. Hub. DULLENS (1859-97) [zie 491]
|----|
|----|----•...Mar. Hel. GELDERS (1773-) x Hulsberg 1807 Joh. Wil. RAMAKERS (1764-) [zie 459]
|----|
|----|----•...Mar. Gert. GELDERS (1776-) x Klimmen 1801 Joh. PLUYMECKERS (1778-)
|----|
|----|----•...Mar. Joan. GELDERS (1783-1814) x Klimmen 1806 Joh. Jac. VAN OPPEN (1785-)
|----|----|----•...Joh. Petr. VAN OPPEN (1812-91) x Klimmen 1844 Mar. Hel. STASSEN (1815-71)
|----|----|----|----•...Joh. Math. VAN OPPEN (1849-1934) x Klimmen 1885 Mar. Hel. LAVEN (1849-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. VAN OPPEN (1857-1931) x Hulsberg 1891 Joh. Evan. LAVEN (1845-)
|----|----|----•...Joh. Mich. VAN OPPEN (1815-) x Hulsberg 1847 Mar. Cath. BEMELMANS (1822-)
|----|----|----|----•...Mar. C.H. VAN OPPEN (1848-90) x Hulsberg 1878 Joh. Nic. STARMANS [zie onder]
|----|----|----|----•...Mar. H.H. VAN OPPEN (1853-1937) x Wijnandsrade 1895 Joh. Nic. STARMANS [zie boven]
|----|----|----|----•...Joh. Hub. VAN OPPEN (1857-1936) x Klimmen 1886 Mar. G.H. VUCHTEN (1864-)
|----|----|----|----•...Mar. H.C. VAN OPPEN (1859-1935) x Hulsberg 1881 Petr. COUMANS (1850-)
|
|----•...Jac. GELDERS (1748-) x Hulsberg 1782 Mar. Barb. BOOSTEN
|
|----•...Corn. GELDERS (1755-) x Klimmen 1792 Mar. Marg. HAESEN (1768-)
|----|
|----|----•...Petr. Lamb. GELDERS (1795-) x Hulsberg 1820 An. Cath. HEGMANS (1790-)
|----|----|----•...Joh. Wil. GELDERS (1823-89) x Mar. Cath. EXTRA (1831-1911)
|----|----|----|----•...Joh. Lod. GELDERS (1859-) x Schaesberg 1884 Mar. Gert. VAN KAN (1864-)
|----|----|----|----•...Maria GELDERS (1869-) x Wijlre 1898 Hub. JANSSEN (1873-)
|----|
|----|----•...Alex. GELDERS (1799-1870) x Hulsberg 1836 An. Mar. KNUBBEN (1808-78)
|----|----|----•...Mar. Hel. GELDERS (1837-97) x Hulsberg 1880 Joh. Petr. STASSEN (1830-)
|----|----|----•...Joh. Hend. GELDERS (1843-93) x Oud Valkenburg 1874 Hel. HENDRIKS
|----|
|----|----•...Mar. Barb. GELDERS (1803-74) x Wijnandsrade 1845 Petr. Jac. HENSEN (1803-86)
|----|
|----|----•...Mar. An. GELDERS (1809-71) x Maastricht 1838 Petr. SEVERIJNS (1804-76)
|----|----|----•...Barb. SEVERIJNS (1843-) x Luik 1872 Pierre M. BALLET (1847-)
|----|----|----•...Joh. SEVERIJNS (1846-1904) x Maastricht 1880 Mar. Hub. KONINGS (-1889)

ZIE VERDER:

— Documenten: Land naast Anton Bosch
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........in Crimineel examen Geertruid Bosch 22 juli 1775
..........in Responsiven Geertruid Bosch 2 nov. 1775
..........Notariλel onderzoek naar bezit
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Zoon als koper van land in Heek 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 173
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 148, 171, 222, 356 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 170, 175/6, 259

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER